Vi phạm trong phát triển điện mặt trời ở Khánh Hoà: Thanh tra Chính phủ chỉ ra những điểm trái quy định

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng loạt vi phạm và khuyết điểm trong quá trình phát triển điện mặt trời ở tỉnh Khánh Hoà. Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan được yêu cầu kiểm điểm và khắc phục vi phạm này.

Vi phạm quy định trong phát triển điện mặt trời ở tỉnh Khánh Hoà đã được Thanh tra Chính phủ phát hiện.

Theo thông báo kết luận thanh tra, nhiều vi phạm và khuyết điểm đã được chỉ ra trong quá trình phát triển điện mặt trời tại địa phương này.

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, được UBND tỉnh lập và Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2953/QĐ-BCT ngày 31/7/2017.

Tuy nhiên, quy hoạch này được cho là không phù hợp quy định do giai đoạn quy hoạch dài hơn Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Giang vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, cục này đã không tiếp thu ý kiến tham gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mà không nêu rõ lý do. Đến thời điểm thanh tra, dự án vẫn đấu nối tạm, chưa chuyển về phương án đấu nối chính theo phê duyệt của Bộ Công Thương.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cũng đã trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy mô công suất Dự án Nhà máy điện mặt trời Sông Giang từ 40 MWp lên 50 MWp, nhưng không tổ chức thẩm định theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 3 quyết định chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời mà không có trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được Bộ Công Thương phê duyệt.

Đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn 30 MW, cơ quan chức năng thuộc UBND tỉnh đã thẩm định hồ sơ năng lực nhà đầu tư không đúng quy định. Chủ đầu tư dự án không đảm bảo năng lực tài chính và hồ sơ dự án không đúng quy định. Đồng thời, chủ đầu tư cũng không đủ năng lực tài chính để được thuê đất.

Đối với Dự án Nhà máy Quang điện mặt trời 60 MW, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt chủ trương đầu tư vượt quá công suất được Bộ Công Thương phê duyệt.

Cũng theo kết quả thanh tra, nhà máy điện mặt trời miền Trung đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và được Công ty Mua bán điện thống nhất ngày vận hành thương mại phần còn lại của nhà máy trước khi Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa ký Biên bản bàn giao đất đợt 2 và trước khi UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm và khuyết điểm nêu trên.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng được yêu cầu khẩn trương khắc phục vi phạm và khuyết điểm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan cũng sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm và khuyết điểm.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã vi phạm những quy định gì trong quá trình phát triển điện mặt trời tại tỉnh Khánh Hoà?,Tổng Thanh tra Chính phủ đã đề xuất các biện pháp gì để khắc phục vi phạm và khuyết điểm trong phát triển điện mặt trời tại tỉnh Khánh Hoà?