VIB - Cơ hội ngàn vàng

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

Cơ hội:

Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam với tỷ lệ cho vay KHCN lớn nhất với hơn 90%, tỷ lệ cho vay BĐS thấp nhất hệ thống với 2%, tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp rất nhỏ, do đó rủi ro của VIB thấp.​

Hiệu quả kinh doanh luôn dẫn đầu Việt Nam với ROAE đạt 30%, tốc đọ tăng trưởng kép 50%/năm trong 5 năm qua.​

Định giá ở vũng thấp trong lịch sử với: P/E = 4.8 lần và P/B =1.3 lần (27/12/2022)​.

Rủi ro:

  1. Nợ xấu sẽ tăng do những khó khăn của nền kinh tế và thị trường BĐS (tài sản đảm bảo chủ yếu là BĐS).​
  2. Tỷ lệ dự phòng nợ xấu của VIB chưa cao do đó bộ đệm dự trữ lợi nhuận nhỏ.​
  3. Casa của VIB tương đối thấp khiến cho giá vốn huy động của VIB ở mức trung bình cao
Chúc mọi người đầu tư hiệu quả, hãy chọn VIB

Tác giả: Ryan Đỗ