Việt Nam: 33 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, tăng trưởng đa dạng thị trường

Trong 11 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu 33 mặt hàng trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu nông sản và hàng công nghiệp chế biến tăng trưởng, trong khi xuất khẩu nhiên liệu và khoáng sản giảm.

Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực xuất khẩu, với 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong 11 tháng năm 2023. Đây là con số ấn tượng, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.

Xuất khẩu nông sản và hàng công nghiệp chế biến đang đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của ngành xuất khẩu. Trong khi đó, xuất khẩu nhiên liệu và khoáng sản có sự giảm giá trị kim ngạch.

Mặc dù xuất khẩu hàng hóa trong tháng 11/2023 giảm 1,4% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tăng 5,9%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 11 tháng đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa vẫn xuất siêu 25,83 tỷ USD.

Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến trong tháng 11/2023 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 26,47 tỷ USD.

Mặc dù sự phục hồi của các mặt hàng công nghiệp chế biến không đồng đều, nhưng các mặt hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, dây điện và cáp điện, sắt thép đã có sự tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ vẫn giảm.

Trong số 33 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chỉ có 2 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã vượt qua điện thoại và linh kiện, trở thành ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 16% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Phương tiện vận tải và phụ tùng cũng có tăng trưởng.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 55,98 tỷ USD, tăng 6,2%. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, nhưng giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường khác như EU, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng có sự giảm giá trị xuất khẩu.

Tuy nhiên, xuất khẩu sang các thị trường Tây Á và châu Phi có sự tăng trưởng, cho thấy tiềm năng và nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường mới.

Việt Nam đang chứng kiến sự đa dạng hóa trong xuất khẩu, với sự tăng trưởng của nông sản và hàng công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, cần có các biện pháp và chính sách hỗ trợ để thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng khác, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Xuất khẩu nhóm hàng nào tăng mạnh trong tháng 11 và trong 11 tháng năm 2023?,Thị trường nào là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam?