Việt Nam: 7 nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD và tín hiệu tích cực trong tháng 10

Việt Nam: 7 nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD và tín hiệu tích cực trong tháng 10

Xuất khẩu Việt Nam có 7 nhóm hàng trên 10 tỷ USD và tăng trưởng tích cực trong tháng 10/2023. Mặc dù có những mặt hàng giảm, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đóng góp ấn tượng.

Việt Nam: 7 nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD và tín hiệu tích cực trong tháng 10

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 10 tháng năm 2023, Việt Nam đã có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong số đó, có 7 nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66,2%.

Tăng trưởng tích cực trong tháng 10

Trong tháng 10/2023, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã có những tín hiệu tích cực. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng này ước đạt 61,62 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến phục hồi tích cực

Trong tháng 10, xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục có sự phục hồi tích cực với tăng trưởng 4,6%. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022, ước đạt 247,34 tỷ USD. Điều này chủ yếu do kim ngạch xuất khẩu của hầu hết mặt hàng trong nhóm này giảm so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong nhóm công nghiệp chế biến như điện thoại, linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, hàng dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ đều ghi nhận sự giảm trong kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, một số mặt hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng vẫn có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp ấn tượng của ngành nông nghiệp

Trong khi các mặt hàng công nghiệp chế biến giảm, ngành nông nghiệp lại tiếp tục đóng góp ấn tượng cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản ước đạt 3 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng trong 10 tháng năm 2023, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26,7 tỷ USD, tăng 3,8%.

Trong nhóm hàng nông, thủy sản, mặt hàng rau quả là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 700 triệu USD, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 10 tháng cũng tăng 78,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,9 tỷ USD.

Ngoài ra, xuất khẩu gạo cũng có sự tăng trưởng tích cực. Mặc dù khối lượng gạo xuất khẩu giảm 1,8% trong tháng 10, nhưng nhờ giá xuất khẩu tăng, kim ngạch xuất khẩu gạo vẫn tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, xuất khẩu gạo đạt 7,1 triệu tấn, tăng 17% và kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 3,97 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, đà phục hồi của các mặt hàng công nghiệp chế biến như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ vẫn còn chậm.

Giảm mạnh trong nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản

Trong tháng 10/2023, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản giảm 51,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ ước đạt 3,27 tỷ USD.

Tổng kết

Tuy có những mặt hàng giảm, nhưng xuất khẩu của Việt Nam vẫn có những tín hiệu tích cực trong tháng 10/2023. Đặc biệt, ngành nông nghiệp tiếp tục đóng góp ấn tượng với sự tăng trưởng của các nhóm hàng như rau quả và gạo. Việc duy trì và phát triển các nhóm hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD cũng là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD trong 10 tháng năm 2023?,Nhóm hàng nào trong xuất khẩu của Việt Nam có tăng trưởng tích cực trong tháng 10?