Việt Nam: 84 dự án mới đầu tư ra nước ngoài, tổng vốn đạt 244,8 triệu USD

Việt Nam: 84 dự án mới đầu tư ra nước ngoài, tổng vốn đạt 244,8 triệu USD

Trong 9 tháng năm 2023, Việt Nam đã có 84 dự án mới đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 244,8 triệu USD, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam: 84 dự án mới đầu tư ra nước ngoài, tổng vốn đạt 244,8 triệu USD

Trong báo cáo mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đã ghi nhận 84 dự án mới đầu tư ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2023. Tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam trong các dự án này là 244,8 triệu USD, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng cường điều chỉnh vốn đầu tư

Ngoài ra, cục cũng cho biết có 18 dự án đã điều chỉnh vốn, với số vốn điều chỉnh tăng lên đến 172 triệu USD, gấp 3,4 lần so với trước đây. Như vậy, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm cả vốn cấp mới và vốn điều chỉnh, đã đạt 416,8 triệu USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo ngành và quốc gia

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài trong 14 ngành khác nhau. Trong số này, ngành bán buôn và bán lẻ dẫn đầu với 26 dự án mới và 6 dự án điều chỉnh vốn, chiếm 36,1% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài. Ngành thông tin và truyền thông đứng thứ hai với hơn 114,35 triệu USD, chiếm 27,4% tổng vốn đầu tư. Các ngành sản xuất, phân phối điện, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có sự đóng góp quan trọng.

Đối tác đầu tư

Việt Nam đã thu hút đầu tư từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trong 9 tháng năm 2023. Canada dẫn đầu với 1 dự án mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đạt hơn 150,2 triệu USD, chiếm 36% tổng vốn đầu tư. Singapore, Lào và Cuba cũng là những đối tác đầu tư quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn này.

Tổng kết

Cho đến ngày 20/9/2023, Việt Nam đã có tổng cộng 1.667 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư gần 22,1 tỷ USD. Trong số này, có 141 dự án do các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,67 tỷ USD, chiếm 52,8% tổng vốn đầu tư của cả nước.

Việt Nam tiếp tục tập trung đầu tư ra nước ngoài vào các ngành khai khoáng, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư, và ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, chiếm 15,5%. Lào, Campuchia và Venezuela là những địa bàn nhận đầu tư lớn nhất từ Việt Nam trong giai đoạn này.

Với việc tiếp tục thu hút đầu tư ra nước ngoài, Việt Nam đang thể hiện sự hấp dẫn và tiềm năng kinh tế của mình trên thị trường quốc tế. Điều này đồng thời cũng đóng góp tích cực vào sự phát triển và mở rộng quan hệ kinh tế với các đối tác quốc tế.

[question] Trong 9 tháng đầu năm 2023, ngành nào là ngành chủ đạo trong việc đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam?,Quốc gia nào đứng đầu trong việc nhận đầu tư của Việt Nam trong 9 tháng năm 2023?