Việt Nam Áp Thuế Tối Thiểu Toàn Cầu từ Năm 2024: Tác Động và Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Việt Nam đã thông qua việc áp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu từ năm 2024. Bài viết này sẽ trình bày về tác động của việc áp thuế này đến doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các chính sách hỗ trợ đầu tư mới để duy trì môi trường đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam.

Việt Nam Áp Thuế Tối Thiểu Toàn Cầu từ Năm 2024: Tác Động và Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Việt Nam đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (thuế tối thiểu toàn cầu - TTTC). Theo nghị quyết này, Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1-1-2024. Thuế suất áp dụng là 15% đối với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro (khoảng 800 triệu USD) trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kề nhất. Các nhà đầu tư thuộc diện chịu thuế sẽ phải nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam.

Tác Động Đến Doanh Nghiệp Đầu Tư Nước Ngoài

Việc áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, có thuế suất thực tế thấp hơn 15%. Điều này có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, để duy trì môi trường đầu tư hấp dẫn, Việt Nam cần thiết phải có các chính sách hỗ trợ đầu tư mới, thay thế cho các ưu đãi thuế sẽ không còn hiệu quả trên thực tế.

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư Mới

Các ý kiến đề nghị của Quốc hội đối với việc thực hiện thuế TTTC nhấn mạnh sự quan tâm đến quyền lợi của các nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Cần ban hành những chính sách hỗ trợ đầu tư mới, thay thế và bù đắp cho các ưu đãi thuế sẽ không còn tác dụng khi thực hiện thuế TTTC. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể yên tâm về môi trường đầu tư tại Việt Nam.

UBTVQH cho rằng việc thực hiện thuế TTTC cần đi kèm với các chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp hơn để bổ sung hoặc thay thế các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hiện hành. Điều này nhằm duy trì môi trường đầu tư của Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, việc xây dựng các biện pháp hỗ trợ đầu tư phải tuân thủ quy định của OECD, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, tránh các hệ lụy cho ngân sách nhà nước.

Việt Nam cần cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm các yêu cầu đặt ra. UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 39/2023/UBTVQH15 để bổ sung Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Điều này nhằm đảm bảo sự rõ ràng về mặt pháp lý cho các nhà đầu tư khi xây dựng kế hoạch cho năm 2024.

Tuy nhiên, từ góc độ của các nhà đầu tư bị điều chỉnh bởi thuế TTTC, việc Việt Nam chưa nội luật hoá quy định về thuế TTTC trước thời điểm 1-1-2024 sẽ làm các nước xuất khẩu đầu tư không rõ về khả năng áp dụng thuế TTTC tại Việt Nam. Điều này có thể làm cho các nhà đầu tư phải lập kế hoạch cho năm 2024 theo hướng chuyển số thuế TTTC bổ sung tại Việt Nam về kê khai và nộp tại nước mẹ.

UBTVQH đã khẩn trương phối hợp với Chính phủ và các cơ quan liên quan để tìm kiếm và xác định phương án xử lý phù hợp. Chính phủ đã báo cáo về tình hình xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm về chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. UBTVQH xin Quốc hội cho phép không ban hành một Nghị quyết riêng về chính sách hỗ trợ đầu tư mà đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 6. Đồng thời, UBTVQH yêu cầu Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư và khuyến khích các nhà đầu tư.

Việt Nam đang nỗ lực để duy trì môi trường đầu tư hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư lớn, chiến lược. Các chính sách hỗ trợ đầu tư mới sẽ đảm bảo rằng các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có thể tận dụng các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của các nghị quy

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quyết định áp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu sẽ có hiệu lực từ khi nào?,Những doanh nghiệp nào sẽ phải nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam?