"Việt Nam: Bài toán thu hút vốn FDI trước 'giờ G' áp thuế tối thiểu toàn cầu"

Việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút vốn FDI của Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp FDI chất lượng cao để giữ chân và thu hút dòng vốn.

Việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu đang trở thành một bài toán khó khăn đối với Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Đây là một biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền đánh thuế và tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc các quốc gia không còn ưu đãi thuế khác biệt để cạnh tranh với nhau.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), việc áp thuế mức 15% mà không có ưu đãi sẽ gây xung đột với các quy định hiện tại của Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài.

Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng mở rộng các dự án hiện có và thu hút dòng vốn ngoại vào Việt Nam, từ đó làm giảm niềm tin của nhà đầu tư.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ KH&ĐT đã đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư cho các nhóm doanh nghiệp FDI chất lượng cao và quy mô lớn.

Đây là nội dung được nêu tại dự thảo nghị quyết áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Theo đó, các khoản hỗ trợ sẽ được cấn trừ vào nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp hoặc chi trả trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Đối tượng áp dụng chính sách này bao gồm các doanh nghiệp công nghệ cao có dự án ứng dụng công nghệ cao, quy mô vốn trên 12.000 tỷ đồng hoặc doanh thu trên 20.000 tỷ đồng/năm; doanh nghiệp đầu tư dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển có quy mô vốn trên 3.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ KH&ĐT, hai giải pháp này đều có nhược điểm không hỗ trợ được cho việc kiểm soát ngân sách và có thể hạn chế hiệu quả chính sách thu hút đầu tư.

Do đó, Bộ KH&ĐT đề xuất bố trí ngân sách Nhà nước trong dự toán hàng năm để thực hiện các cơ chế và chính sách hỗ trợ đầu tư.

Chi tiết về mức độ, trình tự và thủ tục áp dụng các hình thức hỗ trợ sẽ được Chính phủ quy định trong Nghị quyết đang xây dựng.

Theo các chuyên gia, để phù hợp với Việt Nam, giải pháp về thuế tối thiểu toàn cầu nên được luật hoá sớm.

Bộ Tài chính ước tính rằng có khoảng 112 tập đoàn nước ngoài sẽ phải nộp bổ sung thuế, giúp ngân sách thu thêm hơn 14.000 tỷ đồng trong năm 2024, năm đầu tiên Việt Nam áp dụng loại thuế này.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE), cho rằng số lượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế này không nhiều.

Ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ cần lắng nghe ý kiến của từng doanh nghiệp và đảm bảo rằng phần thu thêm từ thuế này sẽ được sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp FDI và cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam, không được phân phối cho mục đích khác.

Trước "giờ G" áp thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc thu hút vốn FDI.

Tuy nhiên, thông qua việc áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp FDI chất lượng cao, quy mô lớn, Việt Nam hy vọng có thể giữ chân và thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Việc luật hoá giải pháp về thuế tối thiểu toàn cầu cũng là một bước cần thiết để đảm bảo sự công bằng và thuận lợi cho cả nhà đầu tư và ngân sách Nhà nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng từ khi nào?,Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp FDI?