Việt Nam cần hơn 368 tỷ USD để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không

Việt Nam cần hơn 368 tỷ USD để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không

Việt Nam cần đầu tư thêm hơn 368 tỷ USD để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không và đối phó với biến đổi khí hậu. Trái phiếu xanh được nhấn mạnh là công cụ quan trọng để huy động nguồn vốn xanh và giảm tác động đến môi trường.

Việt Nam cần đầu tư hơn 368 tỷ USD trong những năm tới để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không và thích ứng với biến đổi khí hậu, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới.

Trong số này, khoảng 184 tỷ USD cần từ nguồn tài chính tư nhân. Để đáp ứng nhu cầu vốn này, các công cụ tài chính xanh, đặc biệt là trái phiếu xanh, đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn và giảm tác động đến môi trường.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trái phiếu xanh và hoạt động công bố thông tin liên quan đã được tổ chức tại Hà Nội và TP. HCM trong hai ngày 10/10 và 12/10/2023.

Chương trình hội thảo là một phần của Chương trình Thúc đẩy hợp tác để chuyển dịch vì khí hậu của Vương quốc Anh (UK PACT) và Chương trình Trung tâm Kỹ thuật Chuyên môn của Chính phủ Anh.

Trong hội thảo, nhóm chuyên gia Carbon Trust đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trái phiếu xanh và công bố thông tin liên quan. Mục tiêu của hội thảo là nâng cao kiến thức cho cơ quan quản lý và các doanh nghiệp niêm yết về công cụ tài chính này và chuẩn mực công bố thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết: "Phát triển thị trường vốn xanh là một trong những giải pháp quan trọng để huy động nguồn vốn xã hội phục vụ các mục tiêu tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu. Đây là một trong những hoạt động ưu tiên của UBCKNN".

Việc Đại sứ quán Anh cùng UBCKNN tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trái phiếu xanh là một hoạt động cần thiết để giúp thị trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có cơ hội tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về trái phiếu xanh. Điều này sẽ giúp củng cố hiểu biết của thị trường về hoạt động này và tạo đà cho sự phát triển của thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam.

Trong hội thảo, các doanh nghiệp đã có cơ hội nâng cao hiểu biết về trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội, trái phiếu bền vững, trái phiếu liên quan đến bền vững (GSS+) và trái phiếu chuyển đổi. Họ cũng đã được tìm hiểu về các chuẩn mực quốc tế và khu vực đối với thị trường trái phiếu GSS+ và quản trị hiệu quả đối với tài chính bền vững. Các bước chính trong phát hành trái phiếu xanh cũng được mô tả chi tiết.

Hội thảo đã nhận được sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường. Các doanh nghiệp đã chia sẻ thắc mắc về trái phiếu xanh và mong muốn được chuyên gia chia sẻ thêm kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về phát hành và công bố thông tin liên quan đến trái phiếu xanh.

VNIndex 1,108.03 20.18 1.82%
HNX 228.45 5.0 2.19%
UPCOM 85.58 0.58 0.68%
[question] Mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam là gì?,Các công cụ tài chính xanh nào đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các khoản đầu tư xanh?