Việt Nam - Chân trời mới đang mở ra

Việt Nam - Chân trời mới đang mở ra

Việt Nam đang mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 và đứng trước cửa kỷ nguyên mới. Niềm tin tăng lên rất mạnh mẽ, mở ra cơ hội trở thành quốc gia phát triển trong tương lai.

Việt Nam đã trải qua một giai đoạn phát triển kinh tế và xã hội ấn tượng sau đại dịch COVID-19.

Ông Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Singapore, đã chia sẻ quan điểm của mình trong một tọa đàm về kinh tế Việt Nam. Ông cho biết, từ góc độ nhà nghiên cứu bên ngoài, ông có những nhận định ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam.

Niềm tin vào tương lai của Việt Nam đã tăng lên rất mạnh mẽ trong vòng hai năm qua. Cả bên ngoài và trong nội bộ, niềm tin này đã lan tỏa và tạo đà phát triển cho địa phương và doanh nghiệp lớn. Việc xuất khẩu gạo của Việt Nam là một ví dụ điển hình cho sự bản lĩnh của quốc gia này. Trong thời gian khó khăn, Việt Nam đã không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn xuất khẩu gạo, được thế giới khen ngợi. Điều này thể hiện sự quyết tâm và sự lãnh đạo mạnh mẽ của Chính phủ.

Về mặt điều hành vĩ mô, Việt Nam đã thể hiện sự vững vàng trong điều hành tỉ giá và lãi suất. Không có dấu hiệu lo lắng nào trong quá trình này. Điều này là một điểm sáng cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh rủi ro và khó khăn.

Tuy nhiên, để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững, Việt Nam cần thay đổi mô hình tăng trưởng. Mô hình mở rộng theo kiểu cũ đã không còn hiệu quả. Việt Nam cần nâng cấp và cải tiến để đạt được sự phát triển bền vững và cất cánh.

Chính phủ sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Việc triển khai các quyết định như xây dựng hệ thống đường sắt đô thị và tàu điện ngầm trong 12-15 năm tới đã tạo ra một không khí đặc biệt. Các địa phương và doanh nghiệp đang tập trung thu thập tri thức và tìm giải pháp để thực hiện các dự án này.

Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn đổi mới trong quá khứ và đang đứng trước một chân trời mới. Mặc dù khó khăn vẫn còn tồn tại, nhưng sự phát triển và tiến bộ của Việt Nam đã tạo ra niềm tin và hy vọng trong tương lai.

PGS.TS Vũ Minh Khương nhấn mạnh rằng, Việt Nam đang ở ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Quốc gia này có tiềm năng trở thành một quốc gia phát triển trong thời gian tới. Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc và doanh nghiệp đang tiếp cận trình độ trung bình của thế giới. Điều này chứng tỏ sự phát triển và khát vọng của Việt Nam.

Việt Nam đang mở ra một chân trời mới. Niềm tin và hy vọng trong tương lai đã tạo ra một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quốc gia này. Với sự quyết tâm và nỗ lực, Việt Nam có thể trở thành một quốc gia phát triển trong thời gian tới.

[question] Tại sao PGS.TS Vũ Minh Khương tin rằng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới?,Theo PGS.TS Vũ Minh Khương, những yếu tố nào quan trọng giúp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam?