Việt Nam: Chân trời mới mở ra, kỷ nguyên phát triển đang đến gần

Việt Nam: Chân trời mới mở ra, kỷ nguyên phát triển đang đến gần

PGS.TS Vũ Minh Khương nhận định Việt Nam đã mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 và đứng trước cánh cửa của một kỷ nguyên phát triển mới.

Chân trời mới đang mở ra, và Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên có thể cất cánh trở thành quốc gia phát triển.

Đó là quan điểm của PGS.TS Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Singapore, trong một tọa đàm về kinh tế Việt Nam.

Mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

PGS.TS Vũ Minh Khương cho biết rằng việc quan sát Việt Nam có mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19 hay không là một vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu và chính khách quốc tế quan tâm. Và kết quả quan sát cho thấy "Việt Nam mạnh mẽ hơn sau đại dịch".

Đại hội Đảng năm 2021 - Một thành công rực rỡ

Về công tác điều hành của Chính phủ, PGS.TS Vũ Minh Khương nhận định rằng Đại hội Đảng năm 2021 là một thành công rực rỡ và mở ra khả năng Việt Nam có thể trở thành một quốc gia công nghiệp phát triển vào năm 2045.

Niềm tin tăng lên mạnh mẽ

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, niềm tin vào tương lai của Việt Nam đã tăng lên mạnh mẽ. PGS.TS Vũ Minh Khương khẳng định rằng "niềm tin này tăng lên rất mạnh mẽ, cả bên ngoài và trong nội bộ". Ông cũng nhấn mạnh rằng các địa phương và doanh nghiệp đều sẵn sàng cho tương lai.

Đổi mới để cất cánh

Theo PGS.TS Vũ Minh Khương, vấn đề lớn đối với tăng trưởng kinh tế không chỉ là sự suy giảm nhu cầu toàn cầu mà còn là mô hình tăng trưởng mở rộng theo kiểu cũ đã hết. Việc thay đổi và nâng cấp là cần thiết để kinh tế Việt Nam có thể cất cánh.

Vai trò của Chính phủ

Ông Vũ Minh Khương nhấn mạnh vai trò của Chính phủ trong việc thúc đẩy sự phát triển. Ông đưa ra ví dụ về việc triển khai quyết định xây dựng hệ thống đường sắt đô thị và tàu điện ngầm trong 12-15 năm tới. Ông nhận thấy một không khí đặc biệt và khẳng định rằng Việt Nam có thể học hỏi từ các quốc gia khác và đưa ra các giải pháp cụ thể.

Chân trời mới đang mở ra

PGS.TS Vũ Minh Khương chia sẻ rằng Việt Nam đã trải qua đổi mới lần thứ nhất vào những năm 1980 và hiện đang đối mặt với đổi mới lần thứ hai. Ông nhấn mạnh rằng chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, mở ra chân trời mới.

Kết luận

Với sự mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, niềm tin tăng lên mạnh mẽ và sự đổi mới để cất cánh, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới. Chính phủ và các địa phương đang chung tay để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển trong tương lai.

[question] PGS.TS Vũ Minh Khương nhận định gì về khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam sau đại dịch COVID-19?,Theo PGS.TS Vũ Minh Khương, những yếu tố nào quan trọng để Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp phát triển?