Việt Nam Chủ Động Kiến Tạo và Tận Dụng Cơ Hội Mới: Làn Sóng Đầu Tư Từ Hoa Kỳ

Việt Nam Chủ Động Kiến Tạo và Tận Dụng Cơ Hội Mới: Làn Sóng Đầu Tư Từ Hoa Kỳ

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ về chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đến Hoa Kỳ và Brazil, nhấn mạnh rằng Việt Nam đang chủ động kiến tạo và tận dụng cơ hội mới. Dự kiến sẽ có làn sóng đầu tư mới từ Hoa Kỳ vào các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chíp bán dẫn, năng lượng, môi trường, giáo dục đào tạo.

Việt Nam đang chủ động kiến tạo và tận dụng cơ hội mới trong bối cảnh thế giới đang trải qua quá trình điều chỉnh mạnh mẽ về thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chia sẻ về kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đến Hoa Kỳ và Brazil, nhấn mạnh rằng Việt Nam đã chủ động kiến tạo được nhiều cơ hội mới và nắm bắt những điều kiện và thời cơ mới.

Làn sóng đầu tư mới từ Hoa Kỳ vào Việt Nam được dự đoán sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết rằng Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và được Chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn, ủng hộ. Thông qua các cuộc gặp gỡ và làm việc trong chuyến công tác, doanh nghiệp Hoa Kỳ đã thể hiện sự hào hứng và đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, cũng như vai trò và cách Việt Nam vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển. Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã cam kết mở rộng đầu tư hiện có tại Việt Nam và đầu tư mới trong các lĩnh vực mà cả hai nước có nhu cầu như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chíp bán dẫn, năng lượng, môi trường, giáo dục đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã tiếp xúc với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ký kết các biên bản ghi nhớ quan trọng với các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu Hoa Kỳ. Điều này thể hiện sự ủng hộ và hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam. Hai bên sẽ tiếp tục bàn bạc và triển khai chi tiết các hợp tác liên quan đến chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và tham gia vào khâu thiết kế chíp, kiểm thử.

Sau chuyến công tác tới Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã tới Brazil để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết rằng Brazil là nền kinh tế hàng đầu của Nam Mỹ, với quy mô kinh tế lớn và tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Brazil vẫn còn hạn chế, và thương mại giữa hai quốc gia mới chỉ xấp xỉ 7 tỷ USD.

Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ các doanh nghiệp Brazil và đưa ra mục tiêu tăng cường hợp tác thương mại giữa hai bên.

Mục tiêu đến năm 2025 là đạt 10 tỷ USD và đến năm 2030 là đạt 15-20 tỷ USD. Thủ tướng Chính phủ đã gợi mở nhiều cơ hội cho hai bên hợp tác, đồng thời yêu cầu giới thiệu tiềm năng của Việt Nam cho các doanh nghiệp Brazil. Các lĩnh vực tiêu dùng và nông nghiệp được xem là thế mạnh mà cả hai bên có thể phát huy.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đến Hoa Kỳ và Brazil đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra cơ hội mới cho Việt Nam. Việt Nam đang chủ động kiến tạo và tận dụng cơ hội mới để quyết định tương lai của mình trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều thay đổi và điều chỉnh. Làn sóng đầu tư mới từ Hoa Kỳ vào Việt Nam được hy vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

[question] Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh về vai trò của khoa học công nghệ trong lĩnh vực nào?,Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và quốc gia nào?