Việt Nam chuẩn bị công bố cam kết mới tại COP28

Việt Nam chuẩn bị công bố cam kết mới tại COP28

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ công bố những cam kết và sáng kiến mới của Việt Nam tại Hội nghị COP28 về biến đổi khí hậu.

Việt Nam chuẩn bị công bố cam kết mới tại COP28

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ công bố những cam kết và sáng kiến mới của Việt Nam tại Hội nghị COP28 về biến đổi khí hậu. Đây là sự kiện quan trọng và được cộng đồng quốc tế quan tâm cao nhất trong năm 2023.

Ý nghĩa của Hội nghị COP28

Hội nghị COP28 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức toàn cầu lớn nhất. Hơn 130 nguyên thủ và thủ tướng chính phủ các quốc gia sẽ tham dự để trao đổi và tìm kiếm giải pháp lâu dài trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị này được coi là sự kiện đa phương quan trọng nhất về biến đổi khí hậu trong năm 2023.

Cam kết của Việt Nam tại COP28

Việc ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi sự hành động khẩn trương và mạnh mẽ từ các quốc gia. Việt Nam kỳ vọng Hội nghị COP28 sẽ đạt được những bước tiến quan trọng, đặc biệt trong bốn lĩnh vực quan trọng.

  • Giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi năng lượng bền vững: Việt Nam mong muốn các quốc gia tiếp tục hành động mạnh mẽ để giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi năng lượng một cách bền vững và công bằng.
  • Hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ: Các quốc gia phát triển cần thực hiện cam kết của mình, đặc biệt trong việc cung cấp tài chính và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các quốc gia đang phát triển.
  • Thích ứng với biến đổi khí hậu: Việc quan tâm và thực hiện hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu là rất cần thiết. Việt Nam mong muốn đưa ra khung mục tiêu thích ứng toàn cầu rõ ràng và khả thi.
  • Quỹ Tổn thất và Thiệt hại: Việt Nam mong muốn sớm đưa Quỹ Tổn thất và Thiệt hại đi vào vận hành để có nguồn tài chính mới, lớn hơn hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển và những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu

Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại COP26. Chính phủ Việt Nam đã có những hành động quyết liệt và cụ thể nhằm đạt mục tiêu này. Quy hoạch Điện VIII đã gia tăng đáng kể vị trí và đóng góp của năng lượng tái tạo trong tổng thể năng lượng điện của Việt Nam. Việt Nam cũng tham gia Tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với một số đối tác quốc tế.

Chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và UAE

Chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và các hoạt động song phương tại UAE của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến thăm này góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác của Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE trong nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm cũng thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hoá của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự các diễn đàn, toạ đàm doanh nghiệp và tiếp xúc với các doanh nghiệp, tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Mục tiêu là mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao mới, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam đang nỗ lực để ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần vào nỗ lực toàn cầu. Các cam kết và sáng kiến mới tại COP28 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam và thế giới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Việt Nam sẽ công bố những cam kết mới nào tại Hội nghị COP28?,Chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và UAE của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa gì?