Việt Nam chuẩn bị xây dựng "siêu cảng" với vốn đầu tư tư nhân 50.000 tỷ đồng

Việt Nam chuẩn bị xây dựng

Dự án bến cảng này dự kiến sử dụng 50.000 tỷ đồng vốn tư nhân, triển khai trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.

Việt Nam chuẩn bị xây dựng một dự án bến cảng "siêu cảng" với vốn đầu tư tư nhân lên đến 50.000 tỷ đồng.

Dự án này dự kiến triển khai trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, và sẽ đứng đầu về vốn đầu tư tư nhân trong lĩnh vực này.

Ngày 24/7 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là một bước quan trọng để đẩy mạnh phát triển hạ tầng cảng biển của Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế.

Theo quyết định, dự án bến cảng Trần Đề - Sóc Trăng (giai đoạn khởi động) dự kiến sẽ sử dụng 50.000 tỷ đồng vốn tư nhân để triển khai trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.

Đây là một dự án quan trọng trong kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.

Ngoài ra, trong danh mục các dự án dự kiến sử dụng vốn của doanh nghiệp, dự án Khu bến cảng và Logistics Cái Mép Hạ dự kiến yêu cầu mức đầu tư 23.000 tỷ đồng và sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.

Đây cũng là một dự án quan trọng nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực.

Theo lưu ý của văn bản, tiến độ đầu tư theo giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 là dự kiến.

Tùy theo tình hình tăng trưởng hàng hóa và năng lực của nhà đầu tư, Bộ Giao thông vận tải có thể điều chỉnh tiến độ đầu tư các bến cảng để đảm bảo hiệu quả và tiến độ thực hiện dự án.

Để thu hút nguồn vốn cho phát triển hạ tầng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo tập trung, bố trí đủ nguồn vốn cho công tác quy hoạch để đảm bảo tiến độ thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, cần xây dựng cơ chế thu hút, tiếp nhận nguồn lực cho công tác lập quy hoạch từ các tổ chức, cá nhân tài trợ để giảm bớt áp lực ngân sách.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy công tác phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm nguồn lực tài chính, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Đồng thời, cần đưa ra cơ chế, chính sách đột phá trong huy động nguồn lực tổ chức thực hiện các quy hoạch để đạt được hiệu quả cao nhất.

Dự án xây dựng "siêu cảng" với vốn đầu tư tư nhân lên đến 50.000 tỷ đồng sẽ đóng góp quan trọng vào phát triển hạ tầng cảng biển của Việt Nam.

Đây là một bước tiến quan trọng để nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực.

[question] Dự án nào sẽ sử dụng vốn tư nhân?,Như thế nào là tiến độ đầu tư tuỳ thuộc vào tình hình tăng trưởng hàng hóa và năng lực của nhà đầu tư?