Việt Nam Có Thể Tăng Ngân Sách Nhà Nước Thêm 629 Triệu USD vào Năm 2024 Nếu Áp Thuế Mới

Việt Nam Có Thể Tăng Ngân Sách Nhà Nước Thêm 629 Triệu USD vào Năm 2024 Nếu Áp Thuế Mới

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) có thể củng cố danh tiếng và mang lại lợi ích tài chính cho Việt Nam, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến FDI và doanh nghiệp trong nước.

Việt Nam đang chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo luật liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) vào tháng 10 này.

GMT yêu cầu các doanh nghiệp đa quốc gia (MNE) có doanh thu hàng năm trên 750 triệu euro (800 triệu USD) phải nộp mức thuế tối thiểu là 15% trên lợi nhuận của họ. Biện pháp này nhằm giảm sự cạnh tranh về thuế giữa các quốc gia và ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế bằng cách chuyển lợi nhuận sang các khu vực pháp lý có mức thuế thấp. Việt Nam và 141 quốc gia khác đã bày tỏ sự ủng hộ đối với GMT.

Theo hai học giả Le Hong Hiep và Phan Xuan Dung, áp dụng GMT sẽ mang lại một số lợi ích cho Việt Nam.

Thứ nhất, nó sẽ củng cố danh tiếng của Việt Nam như một thành viên tuân thủ luật pháp, có trách nhiệm và đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế. Điều này phù hợp với mục tiêu hội nhập quốc tế của Việt Nam, bao gồm việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu và hợp tác với các quốc gia khác để chống lại những thách thức chung, bao gồm cả hành vi trốn thuế của các MNE.

Thứ hai, Việt Nam sẽ thu được một khoản thu ngân sách nhà nước đáng kể từ việc đánh thuế lợi nhuận trước đây chưa bị đánh thuế của các MNE. Bộ Tài chính ước tính rằng triển khai GMT sẽ tạo thêm 14.600 tỷ đồng (629 triệu USD) cho ngân sách nhà nước của Việt Nam vào năm 2024. Nếu không áp dụng GMT, Việt Nam sẽ bỏ lỡ khoản thu này, giống như quốc gia sở tại của các MNE được quyền thu các loại thuế đó thay thế.

Tuy nhiên, việc thực hiện GMT có thể ảnh hưởng bất lợi đến khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam, vốn đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Khu vực FDI chiếm khoảng 20% GDP của Việt Nam và chiếm 74% tổng giá trị xuất khẩu vào năm 2022. Việt Nam cần có chiến lược củng cố doanh nghiệp trong nước để giảm thiểu sự phụ thuộc vào FDI và rủi ro bên ngoài.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tiêu chuẩn ở Việt Nam là 20%, nhưng có mức thuế suất ưu đãi từ 10 đến 17% tùy thuộc vào loại hình ngành, quy mô và địa điểm đầu tư. Một số nhà đầu tư còn được hưởng mức lãi suất đặc biệt thấp từ 5 đến 9% nếu đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên. Việc áp dụng GMT sẽ vô hiệu hóa sức hấp dẫn của các mức thuế suất ưu đãi này, vì các công ty đa quốc gia sẽ phải trả mức thuế suất 15% bất kể hoạt động ở đâu.

Ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế), từng trả lời với VOV về mức độ ảnh hưởng của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Ông Huy cho biết khoảng 120 tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam cần cải cách hệ thống thuế và tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao đánh giá tín nhiệm quốc gia.

Việc áp dụng GMT mang lại cho Việt Nam cơ hội mới, như tăng nguồn thu ngân sách nhà nước từ thuế bổ sung và tăng cường hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, cần có cách tiếp cận cân bằng để đảm bảo sự phát triển cân đối và giảm thiểu sự phụ thuộc vào FDI. Việt Nam cũng cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Trong ngắn và trung hạn, khu vực FDI vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cần có chiến lược củng cố doanh nghiệp trong nước và giảm thiểu sự phụ thuộc vào FDI để đảm bảo sự phát triển bền vững và tự chủ.

[question] Việc áp dụng GMT sẽ mang lại lợi ích gì cho Việt Nam?,Tại sao việc chỉ tập trung vào FDI có thể gây nguy hiểm cho Việt Nam?