Việt Nam Đầu Tư Ra Nước Ngoài: 395 Triệu USD Trong 11 Tháng Năm 2023

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2023 đạt 395 triệu USD, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số thấp nhất trong 5 năm qua.

Việt Nam Đầu Tư Ra Nước Ngoài: 395 Triệu USD Trong 11 Tháng Năm 2023

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2023 đã đạt tổng cộng 395 triệu USD, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có 117 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 257,3 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, còn có 24 dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng lên 137,7 triệu USD, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực đầu tư

Trong số các lĩnh vực đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đã đạt 153,6 triệu USD, chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực thông tin và truyền thông đạt 120,4 triệu USD, chiếm 30,5%. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 84,4 triệu USD, chiếm 21,4%.

Quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư

Trong 11 tháng năm 2023, có tổng cộng 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhận đầu tư từ Việt Nam. Trong số này, Canada là quốc gia dẫn đầu với 150,3 triệu USD, chiếm 38% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng thứ hai với 122,5 triệu USD, chiếm 31%. Lào đạt 115,8 triệu USD, chiếm 29,3%. Cuba đạt 11,8 triệu USD, chiếm 3%. Cuối cùng, Israel đạt 6,1 triệu USD, chiếm 1,5%.

Tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2023 đã đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã đóng góp vào con số này.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 ước đạt 20,25 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số cao nhất trong 5 năm qua. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đã đạt 16,67 tỷ USD, chiếm 82,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1,21 tỷ USD, chiếm 6%. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 982,6 triệu USD, chiếm 4,9%.

Tổng kết

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2023 đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã tăng, đạt con số cao nhất trong 5 năm qua. Điều này cho thấy sự thu hút của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2023 giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Quốc gia nào là nguồn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong 11 tháng năm 2023?