Việt Nam: Đầu tư ra nước ngoài với hơn 1.700 dự án

Việt Nam: Đầu tư ra nước ngoài với hơn 1.700 dự án

Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài với tổng cộng 1.701 dự án hiện còn hiệu lực. Tổng vốn đầu tư của những dự án này đạt gần 22,1 tỷ USD.

Đầu tư mới và điều chỉnh

Trong năm 2023, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 420,9 triệu USD, tương đương 78,8% so với năm 2022. Trong số này, có 124 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 282,68 triệu USD, tương đương 66,3% so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn có 25 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 138,21 triệu USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ.

Các ngành đầu tư

Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài trong 16 ngành khác nhau. Trong số này, ngành bán buôn, bán lẻ đứng đầu với 41 dự án đầu tư mới và 7 lượt điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư đăng ký của ngành này đạt hơn 156,9 triệu USD, chiếm 37,3% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngành thông tin truyền thông đứng thứ hai với gần 120,6 triệu USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư. Các ngành sản xuất, phân phối điện, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản cũng thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam.

Các quốc gia thu hút đầu tư

Trong năm 2023, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài và nhận đầu tư từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Canada dẫn đầu với 1 dự án đầu tư mới và 2 lượt điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư đăng ký từ Canada đạt gần 150,3 triệu USD, chiếm 35,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Singapore, Lào, Cuba và các quốc gia khác.

Các ngành và địa bàn đầu tư chính

Trên thực tế, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể với 15,5% tổng vốn đầu tư.

Về địa bàn, Lào là quốc gia thu hút nhiều đầu tư nhất từ Việt Nam, chiếm 24,7% tổng vốn đầu tư. Campuchia và Venezuela cũng là những địa điểm đầu tư hấp dẫn khác từ Việt Nam, chiếm lần lượt 13,2% và 8,3% tổng vốn đầu tư.

Tổng kết

Việt Nam đã có thành tựu đáng kể trong việc đầu tư ra nước ngoài với hơn 1.700 dự án hiện còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư gần 22,1 tỷ USD. Điều này phản ánh sự phát triển và mở rộng của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Việc đầu tư vào các ngành khác nhau và thu hút đầu tư từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau cũng cho thấy tiềm năng và sự đa dạng của nền kinh tế Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trong năm 2023, ngành nào chiếm tỷ lệ cao nhất về đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam?,Quốc gia nào dẫn đầu về số dự án mới và vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2023?
1 Lượt thích