Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế

Báo cáo mới nhất của AMRO dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 6% trong năm nay, với sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu và thu hút đầu tư từ Trung Quốc.

Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), Việt Nam vẫn duy trì vị trí là một nền kinh tế mạnh trong khu vực. Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 sẽ đạt 6%. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau những tác động của đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay dự kiến ​​đạt 6%, xếp thứ ba trong khu vực ASEAN, chỉ sau Campuchia và Philippines. Mức tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi của xuất khẩu, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2023. Báo cáo cũng chỉ ra rằng AMRO đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 từ 4,7% lên 5,1% do sự phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến ​​của xuất khẩu.

Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong xu hướng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc. Ông Hoe Ee Khor, Kinh tế trưởng của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế ASEAN+3, cho biết: "Rất nhiều nhà đầu tư rất lạc quan về Việt Nam và tiếp tục đầu tư vào Việt Nam như một điểm đến ngoài Trung Quốc. Và khoản đầu tư này không chỉ đến từ các công ty đa quốc gia phương Tây mà còn đến từ chính các công ty Trung Quốc, một phần vì chi phí ở Trung Quốc đã tăng lên. Và họ coi Việt Nam là một địa điểm thay thế rất hấp dẫn để đa dạng hóa chuỗi cung ứng".

Tuy nhiên, AMRO cũng khuyến nghị Việt Nam nên đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để tránh các cú sốc từ bên ngoài và tăng cường chuỗi giá trị bằng cách chuyển sang xuất khẩu các sản phẩm chế tạo có giá trị ngày càng cao hơn. Điều này giúp Việt Nam tránh khỏi sự phụ thuộc quá mức vào xuất khẩu và tạo ra thêm cơ hội phát triển kinh tế bền vững.

Theo AMRO, khu vực ASEAN+3, bao gồm 10 nước ASEAN cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, dự kiến ​​sẽ tiếp tục hồi phục trong năm 2024 với tốc độ tăng trưởng kinh tế chung là 4,5%. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của khu vực này và cơ hội hợp tác kinh tế trong tương lai.

Việt Nam đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Với sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu và sự quan tâm từ các nhà đầu tư, Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế bền vững và đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực ASEAN+3. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tăng cường chuỗi giá trị là những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Theo AMRO, Việt Nam cần làm gì để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định?,Tại sao Việt Nam được coi là điểm đến hấp dẫn cho vốn đầu tư từ Trung Quốc?