Việt Nam - Điểm sáng trong việc thu hút FDI (8 tháng đầu năm 2023)

Việt Nam tiếp tục thu hút vốn FDI với tổng vốn đăng ký gần 18,15 tỷ USD và giải ngân khoảng 13,1 tỷ USD. Đây là bằng chứng cho thấy sự khởi sắc của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Việt Nam - Điểm sáng trong việc thu hút FDI (8 tháng đầu năm 2023)

Việt Nam tiếp tục thu hút vốn FDI với tổng vốn đăng ký gần 18,15 tỷ USD và giải ngân khoảng 13,1 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023. Đây là bằng chứng cho thấy sự khởi sắc của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Tăng trưởng đáng kể trong việc thu hút FDI

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/8, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 13,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính lũy kế đến ngày 20/8/2023, cả nước có 38.084 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 453,26 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 287,1 tỷ USD, bằng 63,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Việt Nam - Điểm sáng trên bản đồ FDI

Bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động và khó lường, tuy nhiên, Việt Nam vẫn được xem là điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Điều này có nguyên nhân từ những lợi thế của Việt Nam như ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đạt kết quả tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn. Môi trường đầu tư kinh doanh cũng tiếp tục được cải thiện.

Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực và thị trường nội địa lớn. Với gần 100 triệu dân và tầng lớp trung lưu tăng nhanh, Việt Nam tạo nên một thị trường có sức mua khá lớn. Đồng thời, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng được đẩy mạnh, giảm chi phí vận tải và logistics, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đánh giá và giải pháp

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, một trong những giải pháp quan trọng để thu hút vốn FDI là xây dựng thể chế và chính sách cho khu công nghiệp và các mô hình tương tự. Việc xác định rõ trọng tâm phát triển và cơ chế, chính sách vượt trội phù hợp với từng mô hình sẽ đảm bảo tính liên kết và đồng bộ với các khu vực khác. Nghiên cứu xu hướng đầu tư vào các khu công nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của các khu công nghiệp trong nước cũng là những giải pháp quan trọng.

Việt Nam - Một điểm sáng trong thu hút FDI

Từ năm 1986, Việt Nam đã có một bước nhảy vọt đáng kể trong việc thu hút vốn FDI. Từ vị trí thứ 121 vào năm 1986, Việt Nam đã leo lên vị trí thứ 23 vào năm 2022 khi thu hút được khoảng 17,9 tỷ USD vốn FDI. Sự tăng trưởng đáng kể trong 8 tháng đầu năm 2023 cũng cho thấy tiềm năng và cơ hội của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng những con số tích cực trên cho thấy sự khẳng định của các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài về tiềm năng và cơ hội của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang từng bước khẳng định mình là một điểm sáng trên bản đồ thu hút FDI.

[question] Tính đến ngày 20/8, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đã đạt bao nhiêu USD?,Việt Nam có những lợi thế gì trong việc thu hút FDI?