Việt Nam: Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ASEAN

Việt Nam: Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ASEAN

Việt Nam: Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ASEAN

Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong 28 năm qua vào sự nghiệp chung của ASEAN và đạt thành tựu nổi bật ở nhiều lĩnh vực

Ông Thongphan Savanphet, Thứ trưởng Ngoại giao Lào, nhấn mạnh điều này trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Lào.

Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của ASEAN trong suốt 28 năm qua

Thứ trưởng Ngoại giao Lào, ông Thongphan Savanphet, đã nhấn mạnh điều này trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Lào.

Sự gia nhập của Việt Nam vào ASEAN và các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN đã phản ánh thành công của cuộc Đổi mới và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam đã tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á. Điều này đã nâng cao vị thế của Việt Nam trong diễn đàn khu vực và quốc tế.

Việt Nam là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong ASEAN. Tham gia vào các hoạt động của ASEAN, Việt Nam không chỉ thu hút nguồn ngoại lực và kết hợp với nội lực để phát triển đất nước, mà còn góp phần quan trọng vào sứ mệnh chung của ASEAN là bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác.

Ông Thongphan Savanphet, Thứ trưởng Ngoại giao Lào, đã nhấn mạnh rằng Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp chung của ASEAN và đạt thành tựu nổi bật ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, Việt Nam đã đóng góp vào việc xây dựng Hiến chương ASEAN, Tầm nhìn ASEAN 2020 và Tầm nhìn ASEAN 2025. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tham gia vào các kế hoạch và chiến lược của ASEAN như Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN 2025, Kế hoạch Hành động Hà Nội trong khung khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (Hanoi Action Plan for ARF) và chiến lược đối phó với những trường hợp y tế cộng đồng khẩn cấp.

Trên cương vị chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến và thống nhất các văn kiện quan trọng. Điều này đã tạo nền tảng quan trọng cho sự hợp tác trong ASEAN và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Ông Savanphet lưu ý rằng nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, ASEAN đã tiếp tục tổ chức các cuộc họp và thảo luận trực tuyến, xây dựng kế hoạch hành động và giải pháp để ứng phó với đại dịch và tác động tiêu cực về kinh tế.

Việt Nam đã trở thành thành viên ASEAN từ năm 1995 và đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tổ chức này. Việc gia nhập ASEAN của Việt Nam cũng đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tăng cường đầu tư - thương mại nước ngoài và tạo việc làm cho người dân. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành một trong những nước hàng đầu của ASEAN.

Việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã là động lực và hỗ trợ quan trọng cho Lào trở thành thành viên của ASEAN. Hai nước đã tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống và luôn hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ ASEAN. Việt Nam đã ủng hộ Lào đảm đương vai trò chủ tịch ASEAN trong 2 nhiệm kỳ trước đó và tiếp tục hỗ trợ cho nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN lần thứ ba của Lào vào năm 2024.

Việt Nam và Lào đã có một mối quan hệ đặc biệt trong ASEAN, đóng góp quan trọng vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai nước này sẽ tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ này, góp phần vào sự thúc đẩy hòa bình, phát triển khu vực và trên thế giới.

[question] Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng nào vào sự phát triển của ASEAN?,Đóng góp nào của Việt Nam đã giúp tăng cường quan hệ hợp tác trong ASEAN?
2 Lượt thích

Bài viết rất hay