Việt Nam Hướng tới Xếp Hạng Tín Nhiệm "Đầu Tư" vào Năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao xếp hạng tín nhiệm lên mức "Đầu Tư" vào năm 2030 để giảm chi phí huy động vốn và rủi ro tín dụng quốc gia.

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức "Đầu Tư" vào năm 2030, theo thông tin từ Bộ Tài chính.

Mục tiêu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính phê duyệt trong "Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030". Nếu đạt được mục tiêu này, Việt Nam sẽ góp phần giảm chi phí huy động vốn và giảm mức rủi ro tín dụng quốc gia.

Cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's Global Ratings (S&P) và Moody's đã diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tại cuộc làm việc với S&P, đại diện của tổ chức này đã đề cập đến những hạn chế và thách thức đối với xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, đặc biệt là biến động của thị trường bất động sản gần đây.

Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã thông tin về các chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản đang được triển khai bởi Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, việc hạ lãi suất cho chủ đầu tư và người mua nhà, xây dựng nhà ở xã hội và sửa đổi quy định về định giá đất. S&P đã đánh giá tích cực những chính sách này và sẽ bổ sung vào đánh giá tổng quan về thị trường Việt Nam.

Trong cuộc làm việc với Moody's, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành quyết định phê duyệt "Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030". Mục tiêu của đề án là đạt mức xếp hạng tín nhiệm "Đầu Tư" vào năm 2030, thay thế mức xếp hạng Baa3 hiện tại của Moody's.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh rằng Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia sẽ góp phần giảm chi phí huy động vốn và rủi ro tín dụng quốc gia.

Trong cuộc họp với S&P và Moody's, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng đã đề nghị chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quy định về yêu cầu bắt buộc có xếp hạng tín nhiệm với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và yêu cầu tài sản đảm bảo trong trường hợp cần thiết.

Việc các tổ chức xếp hạng tín nhiệm như S&P và Moody's nâng mức xếp hạng cho Việt Nam trong năm 2022 và duy trì xếp hạng trong năm 2023 cho thấy sức mạnh kinh tế của Việt Nam đang ngày càng tăng cường và khả năng chống chịu trước các biến động kinh tế toàn cầu được công nhận là tốt hơn so với các nước có cùng mức xếp hạng. Điều này thể hiện hiệu quả của các chính sách cải thiện đã được triển khai.

S&P và Moody's cũng đánh giá rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất chế biến chế tạo.

[question] Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có cuộc làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm nào?,Việc các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nâng mức tín nhiệm đối với Việt Nam trong năm 2022 và 2023 cho thấy điều gì về sức mạnh kinh tế của Việt Nam?