Việt Nam - Nắm bắt cơ hội tăng trưởng và thách thức

Tình hình kinh tế Việt Nam khả quan với xuất khẩu tăng trưởng, nhưng cần thay đổi để đối mặt với những thách thức dài hạn.

Việt Nam - Nắm bắt cơ hội tăng trưởng và thách thức

Xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục phục hồi và đáp ứng nhu cầu bên ngoài ngày càng tăng cao, theo báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (WB) về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10/2023. Mặc dù tình hình xuất khẩu đã có dấu hiệu cải thiện kể từ tháng 5, nhưng tổng số xuất khẩu trong 10 tháng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy những tín hiệu tích cực, phản ánh khả năng cạnh tranh cao của nhiều mặt hàng và dịch vụ xuất khẩu mà Việt Nam có thế mạnh. Ông/Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam nhận định rằng, tăng trưởng xuất khẩu đã chứng tỏ tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu hoặc khả năng duy trì và tăng thị phần toàn cầu của các nhà sản xuất trong nước đối với sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của mình.

Việt Nam đã tăng thị phần trên thị trường thế giới ở nhiều loại mặt hàng, xuất khẩu nhiều hàng hóa đang gia tăng tỷ trọng trong thương mại thế giới và cạnh tranh về giá. Việt Nam đang tăng cường sự hiện diện của mình trên thị trường với những mặt hàng có lợi thế và tăng trưởng nhanh.

Ông/Bà Ramla Khalidi nhấn mạnh: "Với việc tập trung thúc đẩy xuất khẩu, Việt Nam đã đúng khi theo đuổi chính sách tự lực thông qua hội nhập, nhằm tăng thị phần đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, bao gồm cả những hàng hóa và dịch vụ có lợi thế mà nhu cầu thế giới đang ngày càng tăng cao".

1. Mở rộng thị trường xuất khẩu:

Việt Nam cần nhanh chóng mở rộng và chiếm lĩnh thị trường mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc phải tìm kiếm và khai thác những cơ hội xuất khẩu mới.

2. Phát triển sản xuất và cơ cấu hàng hóa:

Việc phát triển xuất khẩu theo các nhóm hàng cụ thể sẽ giúp phát huy lợi thế so sánh và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Việt Nam cần tăng tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc thân thiện với môi trường.

3. Xây dựng nguồn cung bền vững:

Để đảm bảo xuất khẩu bền vững, cần xây dựng những giải pháp cho phát triển sản xuất và tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu và đảm bảo cân bằng cán cân thương mại cũng là một yếu tố quan trọng.

4. Hoàn thiện thể chế và quản lý:

Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường quản lý trong hoạt động xuất nhập khẩu để tạo thuận lợi thương mại và chống gian lận. Đồng thời, cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu và nâng cấp cơ sở hạ tầng kho vận, giảm chi phí logistics.

Việt Nam cũng cần đối mặt với những thách thức dài hạn. Các ngành hàng nhạy cảm về giá như ngành sản xuất thâm dụng lao động và ngành nông nghiệp có thể suy giảm khả năng cạnh tranh trong tương lai. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và thay đổi để đối mặt với những biến đổi trong thị trường.

Việt Nam đang có nhiều cơ hội tăng trưởng, nhưng cần thay đổi và thích ứng để đối mặt với những thách thức. Bằng việc tập trung vào mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển sản xuất và cơ cấu hàng hóa, xây dựng nguồn cung bền vững và hoàn thiện thể chế và quản lý, Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội và đạt được tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực xuất khẩu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các biện pháp nào có thể được thực hiện để mở rộng thị trường xuất khẩu của Việt Nam?,Ngành sản xuất nào có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu thị trường toàn cầu suy thoái?