Việt Nam Nhận 51,5 Triệu USD Từ Quỹ FCPF Vì Giảm Phát Thải Carbon

Việt Nam đã nhận được 51,5 triệu USD từ Quỹ FCPF do thành công trong việc giảm 10,3 triệu tấn phát thải carbon trong hơn 2 năm.

Việt Nam Nhận 51,5 Triệu USD Từ Quỹ FCPF Vì Giảm Phát Thải Carbon

Việt Nam vừa nhận được một khoản chi trả lớn nhất từ Quỹ Đối tác Carbon Lâm nghiệp (FCPF) của Ngân hàng Thế giới. Tổng cộng 51,5 triệu USD đã được chuyển cho Việt Nam như một đánh giá công nhận cho việc giảm phát thải carbon của quốc gia này. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong việc tham gia thị trường tín chỉ carbon toàn cầu và mở ra cơ hội tài trợ mới cho các cam kết và mục tiêu khí hậu của Việt Nam.

Khoản tiền này đã được trao cho Việt Nam nhờ thành công trong việc giảm 10,3 triệu tấn phát thải carbon trong 23 tháng, từ ngày 1/2/2018 đến ngày 31/12/2019.

Đây là một thành tích đáng kể và là khoản chi trả đơn lẻ lớn nhất từng có từ Quỹ FCPF cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và chất lượng cao.

Khoản tiền này sẽ mang lại lợi ích cho 70.555 chủ rừng và 1.356 cộng đồng sống gần rừng, được chia theo kế hoạch chia sẻ lợi ích rộng rãi được xây dựng qua quá trình tham vấn minh bạch với nhiều bên tham gia.

Việt Nam đã vượt quá khối lượng phát thải đã ký hợp đồng với Quỹ FCPF và có thể bán khối lượng phát thải vượt trội này cho bên thứ ba thông qua các hiệp định song phương hoặc thị trường carbon. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể sử dụng các kết quả giảm phát thải vượt trội này cho Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) hoặc giữ lại cho các mục tiêu về khí hậu.

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Ông Carolyn Turk, cho biết: "Khoản chi trả mang tính bước ngoặt này đánh dấu một bước nữa để Việt Nam tham gia thị trường tín chỉ carbon toàn cầu và mở ra một cơ hội mới để tài trợ cho các cam kết và mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của quốc gia".

Chương trình giảm phát thải của Việt Nam tập trung vào bảo vệ các khu rừng nhiệt đới của đất nước.

Hiện tại, Việt Nam đã bảo vệ được 3,1 triệu ha trong tổng số 5,1 triệu ha đất trong khu vực thực hiện chương trình. Những khu rừng này có tầm quan trọng về sinh thái và là nơi sinh sống của 12% dân số Việt Nam, bao gồm 13 nhóm dân tộc thiểu số và nhiều cộng đồng phụ thuộc vào rừng.

Thông qua việc cải thiện quản lý rừng, đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp và tăng cường các chính sách nông nghiệp, chương trình giúp tăng cả phạm vi và chất lượng che phủ rừng với sự hợp tác của cộng đồng địa phương.

Quỹ FCPF là một quỹ hợp tác toàn cầu hỗ trợ các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức của người bản địa trong việc giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn trữ lượng carbon rừng, quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ lượng carbon rừng ở các nước đang phát triển. Từ khi thành lập vào năm 2008, Quỹ FCPF đã làm việc với 47 quốc gia đang phát triển và đã đóng góp tổng trị giá 1,3 tỷ USD.

Việt Nam đã chứng tỏ sự cam kết mạnh mẽ của mình trong việc giảm phát thải carbon và bảo vệ môi trường. Khoản chi trả này không chỉ là một thành công lớn cho Việt Nam mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho toàn cầu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Việt Nam đã nhận được khoản chi trả lớn nhất từ Quỹ FCPF với số tiền là bao nhiêu?,Quỹ FCPF của Ngân hàng Thế giới tập trung vào việc gì?