Việt Nam nhận cam kết hỗ trợ 15,5 tỷ USD cho chuyển đổi năng lượng

Việt Nam nhận cam kết hỗ trợ 15,5 tỷ USD cho chuyển đổi năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố kế hoạch huy động nguồn lực để thực hiện Tuyên bố chính trị chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), với cam kết hỗ trợ 15,5 tỷ USD từ các đối tác quốc tế.

Việt Nam nhận cam kết hỗ trợ 15,5 tỷ USD cho chuyển đổi năng lượng

Việt Nam đã nhận được cam kết hỗ trợ trị giá 15,5 tỷ USD từ các đối tác quốc tế để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố kế hoạch huy động nguồn lực để thực hiện Tuyên bố chính trị chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam và Nhóm các Đối tác quốc tế (IPG) trong một sự kiện quan trọng tại Hội nghị COP28 tại Dubai, UAE.

Cam kết này được đưa ra nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam và đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của đất nước vào năm 2050. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng chuyển đổi năng lượng công bằng là quan trọng và quyết định đối với việc đạt được định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam.

Trong kế hoạch huy động nguồn lực, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đối tác quốc tế tập trung hợp tác với Việt Nam trong 5 lĩnh vực chuyển đổi năng lượng.
  • Phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo
  • Truyền tải và lưu trữ năng lượng
  • Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
  • Chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có cách tiếp cận toàn cầu và toàn dân trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Ông cho rằng nội lực là yếu tố cơ bản và quyết định, trong khi ngoại lực đóng vai trò quan trọng và đột phá. Ông cũng đề cao tinh thần hợp tác quốc tế và nhấn mạnh cần đạt được thoả thuận nhanh chóng để chuyển số tiền cam kết hỗ trợ thành những dự án mang tính đột phá.

Trong kế hoạch huy động nguồn lực, các đối tác quốc tế đã cam kết huy động tổng cộng 15,5 tỷ USD trong vòng 3 đến 5 năm tới để giải quyết nhu cầu cấp bách và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam. Trong đó, Nhóm IPG cam kết huy động 7,75 tỷ USD với điều kiện vay hấp dẫn hơn so với thị trường vốn hiện tại. Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (GFANZ) cũng cam kết huy động ít nhất 7,75 tỷ USD tài chính tư nhân để hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp.

Các đối tác quốc tế đã đánh giá cao việc Việt Nam ban hành kế hoạch huy động nguồn lực để thực hiện JETP. Họ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính, kỹ thuật và nâng cao năng lực quản trị. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu và Quốc vụ khanh của Anh đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng và cam kết ủng hộ Việt Nam trong quá trình này.

Tuyên bố chính trị chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)

Tuyên bố chính trị chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) là một giải pháp quan trọng giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn lực cần thiết trong quá trình phát triển carbon thấp và chống chịu với biến đổi khí hậu. Việc nhận được cam kết hỗ trợ 15,5 tỷ USD từ các đối tác quốc tế sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam và đảm bảo tương lai thịnh vượng cho mọi người dân.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố gì liên quan đến chuyển đổi năng lượng công bằng?,Đối tác quốc tế cam kết huy động bao nhiêu tỷ USD để hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng?