Việt Nam quyết liệt hành động để ra khỏi "Danh sách Xám" của FATF

Việt Nam quyết liệt hành động để ra khỏi

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của FATF về chống rửa tiền.

Việt Nam quyết liệt hành động để ra khỏi "Danh sách Xám" của FATF

Việt Nam quyết liệt hành động để ra khỏi "Danh sách Xám" của FATFCuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì đã diễn ra vào ngày 18/10. Cuộc họp nhằm triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Việt Nam đã bị FATF đưa vào Danh sách Xám vào tháng 6/2023, đồng thời đưa ra 17 khuyến nghị hành động để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chính phủ Việt Nam đã cam kết gửi Chủ tịch FATF kế hoạch hành động để thực hiện trong vòng 2 năm.

Việc bị đưa vào Danh sách Xám sẽ gây bất lợi trong đánh giá của quốc tế đối với hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế của Việt Nam. Vì vậy, việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám là một ưu tiên quan trọng.

Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam đã tiến hành các cuộc làm việc với Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Các cuộc làm việc này đã nhằm tháo gỡ các khó khăn và đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường. Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng kế hoạch và gửi các thành viên Ban Chỉ đạo để nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh rằng việc thực hiện tốt các khuyến nghị hành động của FATF không chỉ giúp Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc hoàn thiện thể chế, đặc biệt là pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám không dễ dàng. FATF yêu cầu các biện pháp ưu tiên phải được triển khai để thực hiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền liên quan đến tài sản ảo. Việc không tuân thủ các khuyến nghị của FATF có thể khiến Việt Nam bị đưa vào Danh sách Đen và gặp các hậu quả nghiêm trọng.

Việc bị đưa vào Danh sách Xám cũng có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế, thương mại và tài chính của Việt Nam. Các quốc gia có thể tăng chi phí vay và cho vay đối với Việt Nam, dẫn đến giảm dòng vốn FDI và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Việc vay vốn ưu đãi từ các tổ chức quốc tế cũng trở nên khó khăn hơn.

Việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám cũng đòi hỏi sự hợp tác và hỗ trợ từ các bộ, ngành và các tổ chức quốc tế. Các đối tác quốc tế cần thấy được nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Ban Chỉ đạo triển khai mọi biện pháp để trong vòng 2 năm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc hoàn thiện thể chế theo khuyến cáo của FATF không chỉ vì mục tiêu ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường mà còn có ý nghĩa rất thiết thực trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền và hoàn thiện môi trường pháp lý chung.

Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết và biện pháp cần thiết để đáp ứng yêu cầu của FATF và ra khỏi Danh sách Xám. Việc này sẽ góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư của đất nước.

[question] Việc Việt Nam bị đưa vào Danh sách Xám của FATF có tác động gì đến hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư của nước này?,Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu các bộ ngành thực hiện những biện pháp gì để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF?