Việt Nam thu hút 18,15 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm

Việt Nam thu hút 18,15 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đã đạt gần 18,15 tỷ USD tính đến ngày 20/8, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam tiếp tục thu hút một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm nay.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8 đã đạt gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 8 tháng năm 2023 ước đạt 13,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy sự ổn định và hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng công bố số liệu tương tự, cho thấy tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8 là gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 8/2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vào Việt Nam 1,91 tỷ USD, so với 16,24 tỷ USD thu hút được trong 7 tháng trước đó.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng đầu năm, đã có 1.924 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 8,87 tỷ USD, tăng 69,5% về số dự án và tăng 39,7% về số vốn so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 830 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 4,53 tỷ USD, tăng 22,8% về số lượt dự án điều chỉnh và giảm 39,7% về số vốn so với cùng kỳ. Còn có 2.268 giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với 4,47 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượt giao dịch và tăng 62,8% về số vốn so với cùng kỳ.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết tổng vốn FDI đầu tư đăng ký tiếp tục duy trì mức tăng 8,2% so với cùng kỳ và tăng mạnh hơn so với 7 tháng trước đó. Trong khi vốn đầu tư điều chỉnh giảm, vốn đầu tư mới và góp vốn, mua cổ phần tiếp tục tăng. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng duy trì mức tăng so với cùng kỳ.

Theo lĩnh vực, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 13 tỷ USD, chiếm gần 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 14,7% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 1,76 tỷ USD, chiếm hơn 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 47,2% so với cùng kỳ. Các ngành tài chính - ngân hàng; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ xếp thứ ba và thứ tư với tổng vốn đăng ký lần lượt là gần 1,54 tỷ USD (tăng gấp gần 63,7 lần) và gần 800 triệu USD (tăng 28,9%). Các ngành khác chiếm phần còn lại.

Theo đối tác, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3,83 tỷ USD, chiếm hơn 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 2,69 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng 90,8% so với cùng kỳ. Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,58 tỷ USD, chiếm hơn 14,2% tổng vốn đầu tư, tăng 73,1% so với cùng kỳ. Các quốc gia khác như Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc) cũng có sự đóng góp đáng kể.

Theo địa bàn, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,34 tỷ USD, chiếm gần 12,9% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,89 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hải Phòng xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,08 tỷ USD, chiếm gần 11,5% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 72,2% so với cùng kỳ. Các địa phương khác như TP HCM, Bắc Giang, Bình Dương cũng có sự tăng trưởng đáng chú ý.

Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài cũng duy trì đà tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tính tới ngày 20/8, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân khoảng 13,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 0,5 điểm phần trăm so với 7 tháng đầu năm. Việc giải ngân vốn đầu tư cho

[question] Tổng cộng bao nhiêu USD đã được đầu tư vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2023?,Ngành nào là ngành dẫn đầu về vốn đầu tư đăng ký từ nước ngoài?
1 Lượt thích