Việt Nam vươn lên nhóm nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới (9 tháng)

Việt Nam đạt tỷ lệ tăng trưởng 4,24% trong 9 tháng, vượt mục tiêu đề ra. Nền kinh tế đang phục hồi tích cực với sự tăng trưởng ổn định trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Các chỉ số kinh tế khác như tỷ giá, thị trường tiền tệ và xuất nhập khẩu cũng duy trì ổn định.

Việt Nam đang ghi nhận những kết quả tích cực trong việc phục hồi kinh tế sau những tác động của đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị Chính phủ với các địa phương, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 9 tháng đạt 4,24%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là khoảng 4,5%. Đây là một kết quả đáng mừng, đặc biệt khi Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được thúc đẩy chủ yếu bởi sự phục hồi trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Khu vực nông nghiệp đã tăng 3,43%, trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,41% và khu vực dịch vụ tăng 6,32%. Đặc biệt, nhiều địa phương như TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng và Quảng Ninh đã ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 9 tháng qua.

Ngoài ra, thị trường tiền tệ của Việt Nam đang duy trì ổn định, với tỷ giá cơ bản không có biến động đáng kể.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay cũng đã giảm khoảng 1% so với cuối năm 2022. Thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đạt 75,5% dự toán năm, trong khi miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đạt 152,5 nghìn tỷ đồng và dự kiến sẽ đạt dự toán thu trong cả năm.

Các chỉ số kinh tế khác như xuất nhập khẩu và đầu tư cũng đang cho thấy sự phục hồi tích cực.

Xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 9 tăng 4,6%, trong khi nhập khẩu tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tính chung trong 9 tháng, Việt Nam đã đạt tỷ lệ xuất siêu 21,68 tỷ USD, vượt xa so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư cũng đóng góp mạnh vào tăng trưởng kinh tế, với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 5,9% trong 9 tháng.

Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và môi trường kinh doanh.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2023 xếp hạng Việt Nam ở vị trí thứ 46/132, tăng 2 bậc so với năm trước. Xếp hạng môi trường kinh doanh cũng tăng 12 bậc và xếp thứ 32/100 với trị giá thương hiệu quốc gia là 431 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới từ năm 2019 đến nay.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng Việt Nam vẫn còn đối mặt với những vướng mắc và thách thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai kế hoạch năm 2024 và hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Việt Nam đang đi đúng hướng và đạt được những kết quả đáng mừng trong việc phục hồi kinh tế. Với sự nỗ lực và định hướng đúng đắn, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp vào sự phát triển kinh tế khu vực và thế giới.

[question] GDP quý III của Việt Nam tăng bao nhiêu?,Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bao nhiêu trong 9 tháng đầu năm?