Việt Nam: Vượt Philippines và hướng tới vượt Thái Lan về GDP(PPP)

GDP(PPP) Việt Nam từng chỉ bằng 1/2 Philippines, 1/3 Thái Lan, hiện đã vượt Philippines, bao giờ vượt Thái Lan?
Quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam đã khiến quy mô GDP(PPP) vượt qua Philippines và dự báo sẽ vượt Thái Lan trong tương lai gần.

Việt Nam đã đạt được một bước tiến lớn trong quá trình phát triển kinh tế của mình.

Năm 1990, quy mô GDP(PPP) của Việt Nam chỉ đạt khoảng 77,7 tỷ USD, chỉ bằng 1/2 GDP(PPP) của Philippines và 1/3 GDP(PPP) của Thái Lan. Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất, Việt Nam đã vượt qua Philippines và đang hướng tới việc vượt qua Thái Lan.

Trước đây, năm 2017, quy mô GDP(PPP) của Philippines đạt khoảng 854 tỷ USD, trong khi Thái Lan đạt khoảng 1.206 tỷ USD và Việt Nam chỉ đạt khoảng 851,06 tỷ USD.

Tuy nhiên, vào năm 2018, Việt Nam đã vượt qua Philippines với quy mô GDP(PPP) đạt khoảng 936,6 tỷ USD, trong khi Philippines chỉ đạt khoảng 930 tỷ USD. Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng sau 28 năm kể từ khi chỉ bằng 1/2 GDP(PPP) của Philippines vào năm 1990.

Theo dự báo mới nhất từ IMF, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và vượt qua Thái Lan về quy mô GDP(PPP) vào năm 2026.

Dự kiến, năm đó, GDP(PPP) của Việt Nam sẽ đạt khoảng 1.844 tỷ USD, trong khi GDP(PPP) của Thái Lan chỉ dự báo đạt khoảng 1.840 tỷ USD.

Qua các số liệu thống kê từ IMF, có thể thấy rõ sự thay đổi rõ rệt trong quy mô GDP(PPP) của Việt Nam trong giai đoạn từ 1990 đến 2023.

Năm 2023, quy mô GDP(PPP) của Việt Nam đạt khoảng 1.434 tỷ USD, tăng gấp 18,45 lần so với năm 1990. Trong khi đó, các quốc gia khác trong khu vực ASEAN cũng có sự cải thiện nhưng chậm hơn, như Campuchia (gấp 18,13 lần), Lào (gấp 16,5 lần), Singapore (gấp 10,38 lần), Malaysia (gấp 9,8 lần), Indonesia (gấp 8,26 lần), Philippines (gấp 8 lần), Myanmar (gấp 7,9 lần), Thái Lan (gấp 6,56 lần) và Brunei (gấp 2,21 lần).

Theo Nghị quyết của Trung ương, Việt Nam đặt mục tiêu đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp vào năm 2030.

Mục tiêu này bao gồm việc phát triển công nghiệp hiện đại, tăng thu nhập trung bình cao và đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 7,0% mỗi năm giai đoạn 2021 - 2030.

Ngoài ra, đến năm 2030, Việt Nam cũng đặt mục tiêu đạt GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành khoảng 7.500 USD. Tỷ trọng các ngành kinh tế cũng sẽ thay đổi, với khu vực dịch vụ chiếm trên 50% GDP, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm trên 40% GDP và khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm dưới 10% GDP.

Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cũng đặt nhiều kế hoạch và chính sách phát triển. Đầu tư vào hạ tầng, phát triển đô thị bền vững, chuyển đổi số và phát triển kết cấu hạ tầng là những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

Với những nỗ lực và cam kết của chính phủ và người dân, Việt Nam đang từng bước trở thành một nền kinh tế phát triển, đáng chú ý trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] GDP(PPP) của Việt Nam đã vượt qua quốc gia nào vào năm 2018?,Dự báo của IMF cho biết GDP(PPP) của Việt Nam sẽ vượt Thái Lan vào năm nào?