Việt Nam vượt qua Philippines và tiến gần đến Malaysia về quy mô GDP

Việt Nam vượt qua Philippines và tiến gần đến Malaysia về quy mô GDP

Sau 34 năm phát triển, GDP của Việt Nam đã vượt qua Philippines và dự kiến sẽ vượt Malaysia vào năm 2023. Nỗ lực phát triển kinh tế của Việt Nam đã tạo ra những thành tựu đáng kinh ngạc trong khu vực ASEAN.

Việt Nam, một quốc gia đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á, đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong việc tăng trưởng kinh tế trong suốt những năm qua.

Năm 1989, GDP của Việt Nam chỉ đạt khoảng 8 tỷ USD, chỉ bằng 1/6 GDP của Philippines và 1/7 GDP của Malaysia. Tuy nhiên, qua những nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã vượt qua Philippines và đang tiến gần đến Malaysia về quy mô GDP.

Trong giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2021, GDP của Việt Nam vẫn thấp hơn so với Malaysia và Philippines.

Tuy nhiên, vào năm 2022, Việt Nam đã chính thức vượt qua Philippines với quy mô GDP khoảng 406,5 tỷ USD, trong khi GDP của Philippines chỉ đạt khoảng 404,3 tỷ USD. Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam sau 34 năm kể từ khi chỉ bằng 1/6 GDP của Philippines vào năm 1989.

Theo dự báo mới nhất của IMF, năm 2023, GDP của Việt Nam dự kiến sẽ vượt qua cả Malaysia. Dự kiến vào năm đó, GDP của Việt Nam sẽ đạt khoảng 433 tỷ USD, trong khi GDP của Malaysia dự kiến chỉ đạt khoảng 431 tỷ USD. Điều này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của quốc gia này trong khu vực ASEAN.

Trong suốt giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2022, quy mô GDP của các quốc gia trong khu vực ASEAN đã có những thay đổi đáng kể.

Năm 2022, GDP của các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Myanmar, Campuchia, Brunei và Lào lần lượt đạt 1.319 tỷ USD, 495,424 tỷ USD, 466,789 tỷ USD, 406,452 tỷ USD, 406 tỷ USD, 404,284 tỷ USD, 66,156 tỷ USD, 28,818 tỷ USD, 16,682 tỷ USD và 15,304 tỷ USD.

Sau 34 năm phát triển, GDP của Việt Nam đã tăng từ 8 tỷ USD năm 1989 lên 406,45 tỷ USD năm 2022. Đây là một mức tăng lớn trong khu vực ASEAN, gấp 51 lần so với năm 1989. Các quốc gia khác trong khu vực cũng đã có những cải thiện nhưng chậm hơn so với Việt Nam. Ví dụ, GDP của Myanmar đã tăng gấp 22 lần, Indonesia tăng gấp 11 lần, Lào tăng gấp 10,5 lần, Malaysia tăng gấp 9,8 lần, Philippines tăng gấp 9,3 lần, Singapore tăng gấp 7,8 lần và Thái Lan tăng gấp 6,6 lần.

Với những thành tựu đáng kinh ngạc này, Việt Nam đã đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế trong Nghị quyết của Trung ương. Theo đó, Chính phủ đã đề ra các chỉ tiêu và mục tiêu phát triển kinh tế quan trọng. Một trong những mục tiêu quan trọng là đạt tốc độ tăng trưởng GDP trung bình khoảng 7,0% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đặt mục tiêu đạt GDP bình quân đầu người khoảng 7.500 USD vào năm 2030. Đồng thời, Việt Nam cũng tập trung vào việc phát triển các ngành công nghiệp hiện đại và tăng cường năng suất lao động. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến sẽ có tỷ trọng kinh tế số trên 30% trong GDP và tỷ trọng đô thị hóa trên 50%.

Việt Nam đã và đang chứng minh sự phát triển mạnh mẽ của mình trong khu vực ASEAN. Việc vượt qua Philippines và tiến gần đến Malaysia về quy mô GDP là một bước ngoặt quan trọng và cho thấy tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] GDP của Việt Nam đã vượt qua GDP của Philippines sau bao lâu?,Dự kiến vào năm nào GDP của Việt Nam sẽ vượt qua GDP của Malaysia?