Vietcap: Lãi quý 4 tăng 360%, danh mục tự doanh giảm gần 1.300 tỷ trong 3 tháng, HPG không còn xuất hiện

Chứng khoán Vietcap: Lãi quý 4 tăng 360%, danh mục tự doanh giảm gần 1.300 tỷ trong vòng 3 tháng, HPG không còn xuất hiện
Chứng khoán Vietcap (mã VCI) ghi nhận lãi quý 4 tăng 360% so với cùng kỳ năm trước. Danh mục tự doanh giảm gần 1.300 tỷ đồng trong vòng 3 tháng và cổ phiếu HPG không còn xuất hiện.

Chứng khoán Vietcap công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023

Chứng khoán Vietcap (mã VCI) đã công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023, với doanh thu hoạt động tăng nhẹ 1% lên mức 806 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 17% lên 430 tỷ đồng, cùng với lãi từ cho vay và phải thu tăng 15% lên 187 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu môi giới của Vietcap đã giảm 30% xuống 147 tỷ đồng, trong khi lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 2/3 so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 11 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động ghi nhận trong quý 4 là 419 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Trong đó, lỗ từ tài sản FVTPL giảm 41% xuống còn 238 tỷ đồng. Chi phí tự doanh tăng gấp 2,6 lần, đạt 16 tỷ đồng; chi phí môi giới cũng tăng 41% lên 138 tỷ đồng.

Kết quả, Vietcap báo lãi trước thuế quý 4/2023 đạt 149 tỷ đồng, tăng trưởng 360% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế tương ứng gấp 4,3 lần, đạt 123 tỷ đồng.

Giải trình của công ty

Theo giải trình của công ty, trong quý 4, Vietcap đã hiện thực hóa một số khoản đầu tư giúp doanh thu từ tài sản tài chính FVTPL tăng trưởng mạnh, đồng thời hoạt động cho vay ký quỹ cũng tăng mạnh, giúp lãi cho vay tăng và lợi nhuận cả quý cải thiện đáng kể.

Ghi nhận tại thời điểm 31/12/2023, danh mục tài sản FVTPL của Vietcap có giá trị 125 tỷ đồng, giảm mạnh 1.002 tỷ đồng (-88%) so với thời điểm cuối quý 3/2023. Trong danh mục này, không còn ghi nhận khoản đầu tư vào cổ phiếu HPG (giá gốc tại thời điểm cuối quý 3 là hơn 28 tỷ). Ngoài ra, Vietcap cũng đã bán bớt CTG (giá trị gốc còn gần 57 tỷ, giảm 8 tỷ so với cuối quý 3). Đồng thời, cổ phiếu VPB xuất hiện trong danh mục FVTPL vào cuối năm với giá trị gốc hơn 28 tỷ đồng.

Các chứng khoán niêm yết khác trong danh mục FVTPL cũng giảm 383 tỷ đồng trong quý 4, còn gần 40 tỷ đồng. Đồng thời, gần 586 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết trong danh mục FVTPL của Vietcap vào cuối quý 3 cũng không còn ghi nhận vào cuối quý 4.

Các khoản nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) có giá gốc 381 tỷ đồng vào cuối quý 4, giảm 253 tỷ (-40%) so với thời điểm đầu quý. Trong đó, phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn (377 tỷ, giảm 107 tỷ) và chứng chỉ tiền gửi (4,4 tỷ, giảm 146 tỷ đồng).

Khoản mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận giá gốc khoảng 4.594 tỷ, gần như không chênh lệch so với cuối quý 3, giá trị thị trường đạt 5.751 tỷ đồng, gồm các cổ phiếu KDH (giá gốc 929 tỷ), PNJ (giá gốc 230 tỷ), IDP (giá gốc 441 tỷ), MSN (giá gốc 395 tỷ), STB (giá gốc 65 tỷ).

Dư nợ margin của Vietcap vào thời điểm cuối năm 2023 đạt 7.612 tỷ đồng, tăng hơn 1.900 tỷ đồng trong quý 4. Tổng doanh thu hoạt động của Vietcap trong cả năm 2023 giảm 22% xuống 2.472 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 570 tỷ đồng, giảm phân nửa so với năm trước. Lãi sau thuế giảm tương ứng 43% xuống còn 492 tỷ đồng.

Trong năm 2023, công ty đã hoàn thành 76% chỉ tiêu doanh thu và 57% kế hoạch lãi cả năm, với doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.246 tỷ và 1.000 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận trước thuế của Vietcap tăng bao nhiêu trong quý 4/2023 so với cùng kỳ năm trước?,Cổ phiếu nào không còn xuất hiện trong danh mục tài sản FVTPL của Vietcap?