VietinBankSC chốt lợi nhuận ấn tượng, đầu tư mạnh vào công ty tài chính GELEX

VietinBankSC (CTS) bán mạnh cổ phiếu “họ” GELEX, rót hàng trăm tỷ vào một công ty tài chính
VietinBankSC chốt lợi nhuận ấn tượng, đầu tư mạnh vào công ty tài chính GELEX

VietinBankSC công bố báo cáo tài chính quý 4/2023

VietinBankSC (CTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với doanh thu hoạt động đạt 311 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ 2022. Công ty đã có những kết quả ấn tượng trong các mảng nghiệp vụ chính.

Hoạt động tự doanh của VietinBankSC

Hoạt động tự doanh của VietinBankSC đã đạt hiệu quả cao với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 42% so với cùng kỳ, đạt 136 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) thậm chí còn tăng đột biến gấp gần 6 lần cùng kỳ, đạt 23,3 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng mạnh 185% so với cùng kỳ lên mức 38,5 tỷ đồng.

Các hoạt động cho vay và môi giới của VietinBankSC

Các hoạt động cho vay và môi giới của VietinBankSC cũng đạt kết quả khả quan. Lãi từ cho vay và phải thu đạt gần 81 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ 2022. Doanh thu môi giới cũng tăng 29% so với quý 4/2022, đạt gần 27 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng cao

Tuy nhiên, VietinBankSC cũng phải đối mặt với chi phí hoạt động tăng cao. Chi phí hoạt động trong quý 4/2023 tăng 36% so với cùng kỳ 2022, lên gần 133 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ lãi/lỗ (FVTPL) đạt 94,4 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính và quản lý công ty chứng khoán cũng tăng, lần lượt 18% và 21% so với cùng kỳ 2022.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế

Tổng cộng, VietinBankSC đã đạt lợi nhuận trước thuế 58,3 tỷ đồng trong quý 4/2023, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ 7,1 tỷ cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 32,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 3,3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh trong năm 2023

Trong cả năm 2023, VietinBankSC đã ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.145 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 231 tỷ đồng, tăng 31% và 193% so với năm 2022. Tuy nhiên, công ty này mới chỉ thực hiện được gần một nửa kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm 2023.

Danh mục tự doanh của VietinBankSC

Trong danh mục tự doanh của VietinBankSC, cổ phiếu EVF của EVNFinance đã được mua mạnh với giá trị hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty đã bán mạnh cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX và GEE của GELEX Electric.

Đầu tư vào công ty tài chính GELEX

Đáng chú ý, VietinBankSC đã đầu tư mạnh vào công ty tài chính GELEX. Trong danh mục của công ty, khoản đầu tư vào GELEX có giá trị hợp lý hơn 266 tỷ đồng, trong khi giá mua chỉ chưa đến 48 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc VietinBankSC đang có mức tạm lãi lên đến 456%. Công ty cũng đang tạm lỗ hơn 66 tỷ đồng với cổ phiếu HNG của HAGL Agrico.

Các khoản đầu tư khác của VietinBankSC

Ngoài ra, VietinBankSC còn có các khoản đầu tư khác như trái phiếu niêm yết, trái phiếu chưa niêm yết và giấy tờ có giá. Công ty cũng có khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với giá trị gần 1.800 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay của VietinBankSC

Tính đến cuối năm 2023, dư nợ cho vay của VietinBankSC đạt gần 2.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối quý 3 và tăng khoảng 1.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cho vay margin ở mức 2.700 tỷ đồng.

Kết luận

VietinBankSC đã có một năm thành công với kết quả kinh doanh ấn tượng. Công ty tiếp tục đầu tư vào các công ty tài chính như GELEX, tạo ra tiềm năng lợi nhuận trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao VietinBankSC đã bán cổ phiếu VIX và GEE trong quý 4/2023?,Lợi nhuận sau thuế của VietinBankSC trong quý 4/2023 là bao nhiêu?