Vietnam Airlines: Cổ phiếu tăng mạnh trên sàn HoSE với thanh khoản bùng nổ

Kỳ vọng ở lại sàn HoSE, cổ phiếu Vietnam Airlines tăng kịch trần với thanh khoản bùng nổ
Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines đã tăng kịch trần và có thanh khoản đáng chú ý trên sàn HoSE, tạo kỳ vọng cho việc duy trì niêm yết của công ty hàng không này.

Cổ phiếu HVN trở thành tâm điểm trên sàn HoSE

Cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã trở thành tâm điểm trong phiên giao dịch hôm qua trên sàn HoSE khi tăng mạnh lên mức giá cao nhất trong 3 tháng qua, 13.100 đồng/cp. Điều đáng chú ý là thanh khoản của HVN cũng tăng đột biến với gần 3 triệu cổ phiếu được giao dịch, cao hơn nhiều lần so với mức trung bình 100.000 - 300.000 đơn vị/phiên. Đây cũng là mức thanh khoản cao nhất của cổ phiếu này trong 5 tháng qua.

Hy vọng duy trì niêm yết trên sàn HoSE

Cổ phiếu HVN đang hy vọng được duy trì niêm yết trên sàn HoSE. Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được bổ sung điều khoản 7 quy định "Trường hợp đặc biệt cần duy trì niêm yết do Chính phủ xem xét, quyết định". Điều khoản này được kỳ vọng sẽ giúp cổ phiếu HVN tiếp tục duy trì niêm yết trên sàn HoSE. Thời gian đăng tải lấy ý kiến về dự thảo này kéo dài đến ngày 05/01/2024.

Nguy cơ bị hủy niêm yết

Tuy nhiên, Vietnam Airlines đang đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết do đã lỗ ba năm liên tiếp (2020-2022) và có vốn chủ sở hữu âm, thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc đối với hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Vietnam Airlines đã ghi nhận thêm khoản lỗ hơn 11.200 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế tính đến cuối năm lên trên 35.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty đã âm 11.000 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2023

Trong buổi họp tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết tổng doanh thu hợp nhất ước đạt khoảng 92.000 tỷ đồng, vượt 1,4% so với kế hoạch và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công ty mẹ ước đạt 70.479 tỷ đồng doanh thu, vượt 1,7% so với kế hoạch và tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, Vietnam Airlines cũng dự kiến nộp ngân sách nhà nước 3.243 tỷ đồng.

Thoát khỏi diện cảnh báo trên sàn HoSE

Việc HVN thoát khỏi diện cảnh báo trên sàn HoSE cũng là một tin vui cho công ty. HOSE đã ra quyết định đưa cổ phiếu HVN ra khỏi diện cảnh báo sau khi Vietnam Airlines tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/12/2023 và khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Kỳ vọng duy trì niêm yết

Việc cổ phiếu HVN tăng mạnh và có thanh khoản bùng nổ trên sàn HoSE đã tạo ra kỳ vọng cho việc duy trì niêm yết của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, công ty vẫn đang phải đối mặt với những thách thức và cần có những biện pháp cụ thể để cải thiện tình hình tài chính và đảm bảo sự bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines đã tăng lên mức giá nào trong phiên giao dịch mới nhất?,Vì sao Vietnam Airlines đang đối mặt với nguy cơ rời sàn niêm yết?