Vinaconex 25 Bán Cổ Phiếu Thu 120 Tỷ Đồng để Trả Nợ Ngân Hàng

Vinaconex 25 Bán Cổ Phiếu Thu 120 Tỷ Đồng để Trả Nợ Ngân Hàng

Công ty Vinaconex 25 đã thành công trong việc chào bán cổ phiếu để thu về 120 tỷ đồng và sử dụng số tiền này để trả nợ ngân hàng.

Vinaconex 25 Thành Công trong Việc Chào Bán Cổ Phiếu để Trả Nợ Ngân Hàng

Công ty cổ phần Vinaconex 25 (Vinaconex 25; HNX: VCC) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Vinaconex 25 đã phân phối thành công 12 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Quá trình chào bán được thực hiện cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 từ ngày 5/10 đến 16/11/2023. Tổng cộng, 125 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu, trong đó có 124 nhà đầu tư trong nước và 1 nhà đầu tư nước ngoài. Từ việc chào bán này, Vinaconex 25 đã thu về 120 tỷ đồng.

Sử Dụng Tiền Thu Để Trả Nợ Ngân Hàng

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu này sẽ được Vinaconex 25 sử dụng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng đến hạn trong năm 2023. Cụ thể, công ty có hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quảng Nam với số tiền 80 tỷ đồng và hợp đồng vay hạn mức ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Quảng Nam với số tiền 40 tỷ đồng.

Về Vinaconex 25

Vinaconex 25 là một công ty cổ phần có trụ sở chính tại Đà Nẵng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản và một số lĩnh vực khác. Hiện nay, Vinaconex 25 là một đơn vị thành viên chiến lược của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex; HoSE: VCG).

Kết Quả Kinh Doanh Quý 3/2023

Trong quý 3/2023, Vinaconex 25 đã báo lãi 1,8 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm trước. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho chiếm phần lớn giá trị tài sản ngắn hạn của công ty.

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đã tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 304 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng 20% so với cùng kỳ, lên 279 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp đạt 24,6 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính đã mang về cho Vinaconex 25 hơn 1,6 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số khiêm tốn 262 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinaconex chỉ đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy Kế 9 Tháng Đầu Năm 2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Vinaconex 25 đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của công ty đã tăng gần 4% so với đầu năm, lên 1.239 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 1.091 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.066 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tài sản ngắn hạn của Vinaconex 25 là 1.191 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 554 tỷ đồng và hàng tồn kho là 495 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tiền và các khoản tương đương tiền của công ty vào cuối tháng 9/2023 chỉ còn 8 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCC đang được giao dịch ở mức giá 14.500 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 06/12.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Công ty Vinaconex 25 đã bán cổ phiếu với giá bao nhiêu?,Tiền thu được từ việc bán cổ phiếu của Vinaconex 25 sẽ được sử dụng cho mục đích gì?