Vinamilk (VNM) Tăng Cường Chia Cổ Tức 2 Đợt Liên Tiếp, Tổng Số Tiền Hơn 2.900 Tỷ Đồng

Vinamilk (VNM) Tăng Cường Chia Cổ Tức 2 Đợt Liên Tiếp, Tổng Số Tiền Hơn 2.900 Tỷ Đồng

Vinamilk (VNM) Tăng Cường Chia Cổ Tức 2 Đợt Liên Tiếp, Tổng Số Tiền Hơn 2.900 Tỷ Đồng

Vinamilk (mã VNM) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt. Đây là thông tin đáng chú ý cho cổ đông của Vinamilk.

Chia cổ tức đợt 2/2023 và đợt 3/2023

Theo thông báo, Vinamilk sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2023 vào ngày 28/12/2023. Tỷ lệ cổ tức được tạm ứng bằng tiền là 5%, tương đương 500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 28/2/2024.

Sau đó, vào ngày 12/3/2024, Vinamilk sẽ chốt danh sách đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 3/2023. Tỷ lệ cổ tức tạm ứng bằng tiền cho đợt này là 9%, tương đương 900 đồng cho mỗi cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 26/4/2024.

Tổng số tiền cổ tức dự kiến

Với tổng số cổ phiếu lưu hành là 2,09 tỷ cổ phiếu, Vinamilk dự kiến sẽ chi tổng cộng hơn 2.900 tỷ đồng cho cổ tức đợt 2 và đợt 3/2023. Trong đó, đợt 2 sẽ được tạm ứng 1.045 tỷ đồng và đợt 3 sẽ được tạm ứng 1.881 tỷ đồng.

Cổ tức đợt 1/2023

Trước đó, vào ngày 5/10, Vinamilk đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 15%, tương đương 3.135 tỷ đồng. Thanh toán cổ tức đợt 1 được thực hiện theo danh sách cổ đông chốt ngày 4/8.

Tổng tỷ lệ cổ tức cho năm 2023

Tính cả 2 đợt cổ tức sắp tới, cổ đông của Vinamilk sẽ nhận được tổng tỷ lệ cổ tức là 29% cho năm 2023. Đây là mức cổ tức đáng chú ý cho cổ đông của Vinamilk.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Vinamilk đặt mục tiêu tổng doanh thu là 63.380 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 10.496 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Công ty cũng lên kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu.

Kết quả kinh doanh quý 3/2023

Trong quý 3/2023, Vinamilk ghi nhận doanh thu đạt 15.636 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh và doanh thu tài chính tăng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Vinamilk vẫn tăng 8,5% so với cùng kỳ, đạt mức 2.492 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận lớn nhất mà công ty đạt được trong vòng hai năm qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vinamilk ghi nhận doanh thu 44.750 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 6.547 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 71% mục tiêu doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tình hình cổ phiếu VNM trên thị trường

Hiện tại, cổ phiếu VNM đang giao dịch ở mức 69.000 đồng/cổ phiếu, giảm 14% so với đỉnh cao trong năm trước đó vào giữa tháng 9. Vốn hóa thị trường của Vinamilk đạt khoảng 144.200 tỷ đồng (~ 6 tỷ USD).

Nguồn: Báo CafeF

[question] Khi nào Vinamilk sẽ thanh toán cổ tức đợt 2 và đợt 3?,Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của Vinamilk cho năm 2023 là bao nhiêu?