Vĩnh Phúc - Tỉnh sát vách Hà Nội hướng tới chất lượng cuộc sống cao và hạnh phúc

Vĩnh Phúc - Tỉnh sát vách Hà Nội hướng tới chất lượng cuộc sống cao và hạnh phúc

Vĩnh Phúc - Tỉnh sát vách Hà Nội hướng tới chất lượng cuộc sống cao và hạnh phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh phát triển với ba đột phá trong phát triển, nhằm tạo ra môi trường sống tốt, chất lượng cuộc sống cao và hạnh phúc cho người dân.

Khai thác tiềm năng và lợi thế:

Tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích tự nhiên rộng lớn và nằm ở vị trí cầu nối giữa các tỉnh Tây Bắc với Hà Nội và đồng bằng sông Hồng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, đặc biệt là các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Tỉnh cũng đang tận dụng sức sáng tạo và ý chí phát triển của người dân để thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

Tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế. Đặc biệt, tỉnh đang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tỉnh cũng đang cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực thi chính sách và pháp luật một cách hiệu quả.

Cải cách hành chính và xây dựng cơ chế đặc thù:

Tỉnh Vĩnh Phúc đang tăng cường chất lượng cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh cũng đang xây dựng các cơ chế và chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển. Điều này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn cho các doanh nghiệp.

Theo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, trong 8 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,41% so với cùng kỳ năm trước, với đóng góp lớn nhất từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, lưu trú ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tăng 23,72% so với cùng kỳ.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thu hút được đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trong nước. Tổng số dự án DDI đạt 12,21 nghìn tỷ đồng, tăng 24,64% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tỉnh cũng đã thu hút 51 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 468,27 triệu USD, tăng 67,06% so với cùng kỳ.

Với những thành tựu này, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một tỉnh sát vách Hà Nội, nơi người dân có chất lượng cuộc sống cao và hạnh phúc.

[question] Tại sao tỉnh Vĩnh Phúc được coi là cửa ngõ Tây Bắc của Hà Nội?,Tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp nào?