Vĩnh Phúc - Từ tỉnh nhỏ thành phố phát triển hàng đầu về thu ngân sách nội địa và xuất nhập khẩu

Tỉnh nhỏ bé định hướng lên thành phố trực thuộc TW đứng top đầu cả nước về thu ngân sách nội địa, tăng trưởng xuất nhập khẩu
Vĩnh Phúc, một tỉnh nhỏ nằm gần Hà Nội, đang trở thành thành phố phát triển hàng đầu với thu ngân sách nội địa và xuất nhập khẩu đáng kể.

Vĩnh Phúc - Từ tỉnh nhỏ thành phố phát triển hàng đầu về thu ngân sách nội địa và xuất nhập khẩu

Vĩnh Phúc là một tỉnh nhỏ nằm gần Hà Nội, với diện tích chỉ 1.371 km2. Tuy nhiên, trong năm qua, tỉnh này đã có nhiều chỉ tiêu kinh tế tích cực. Với vị trí địa lý thuận lợi, Vĩnh Phúc đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng và quốc gia.

Phát triển kinh tế theo hướng kinh tế số và kinh tế trí thức

Theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Vĩnh Phúc sẽ phát triển kinh tế theo hướng kinh tế số và kinh tế trí thức. Từ năm 2021 đến 2030, tỉnh sẽ là động lực phát triển trong vành đai công nghiệp Bắc Giang - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc - Phú Thọ. Ngoài ra, Vĩnh Phúc cũng sẽ trở thành trung tâm sản xuất ô tô và xe máy lớn nhất cả nước, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I. Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Phúc hướng tới việc trở thành thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Thành phố này sẽ mang bản sắc riêng, hiện đại, sạch đẹp và có kiến trúc độc đáo. Xã hội tại Vĩnh Phúc sẽ phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc và đáng sống.

Tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nội địa

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh, năm 2023, tốc độ tăng GRDP của Vĩnh Phúc dự kiến tăng 2,37%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến tăng 5,29%; khu vực công nghiệp xây dựng dự kiến giảm 0,34%; khu vực dịch vụ dự kiến tăng 8,61%. Quy mô GRDP tỉnh năm 2023 dự kiến đạt 158.010 tỷ đồng, tăng 4,94 nghìn tỷ đồng so với năm 2022, tương đương tăng 3,23%.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 dự kiến đạt 31.218 tỷ đồng. Đặc biệt, với số thu nội địa dự kiến gần 26.000 tỷ đồng, Vĩnh Phúc sẽ nằm trong 8 địa phương có số thu ngân sách nội địa cao nhất cả nước.

Tăng trưởng xuất nhập khẩu

Năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Vĩnh Phúc dự kiến đạt hơn 31,24 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2022. Điều này đặt Vĩnh Phúc vào top 10 tỉnh có tăng trưởng xuất nhập khẩu cao nhất cả nước. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa dự kiến đạt 16,82 tỷ USD, tăng 6,45% so với năm 2022; nhập khẩu hàng hóa dự kiến đạt xấp xỉ 14,4 tỷ USD, tăng 0,06% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là một động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế và đô thị, giải quyết việc làm, đồng thời đóng góp vào việc nâng cao giá trị GRDP bình quân đầu người lên 130,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2,63 triệu đồng/người và tăng 2,05% so với năm 2022.

Thu hút đầu tư

Trong năm 2023, Vĩnh Phúc đã thu hút hàng trăm dự án đầu tư mới. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự kiến đạt hơn 604 triệu USD, tăng 21% so với năm 2022, vượt hơn 40% kế hoạch đề ra. Cùng với đó, thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) dự kiến đạt trên 20,6 nghìn tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2022, vượt hơn 4 lần kế hoạch năm. Tính đến hiện tại, tỉnh đã thu hút tổng cộng 1.292 dự án, trong đó có 460 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,9 tỷ USD và 832 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 140,4 nghìn tỷ đồng.

Cơ sở hạ tầng và khu công nghiệp

Hiện nay, Vĩnh Phúc có 19 khu công nghiệp (KCN) được phê duyệt danh mục quy hoạch với tổng diện tích hơn 5.487ha. Trong số đó, 16 KCN đã có quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích đất quy hoạch gần 3.157ha. Ngoài ra, 8 KCN đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có 18 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 376,3 ha. Trong số đó, 13 CCN đã giao chủ đầu tư và 11 CCN đã đi vào hoạt động với di

Nguồn: Báo CafeF

[question] Vĩnh Phúc đang định hướng phát triển kinh tế theo hướng nào?,Tỉnh này dự kiến tăng trưởng GRDP và thu ngân sách Nhà nước bao nhiêu trong năm 2023?