VNDirect tăng lợi nhuận quý 4 gấp 116 lần nhờ bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết

Lãi lớn từ bán trái phiếu, lợi nhuận quý 4 của VNDirect tăng đột biến hơn 116 lần lên gần nghìn tỷ
VNDirect tăng lợi nhuận quý 4 gấp 116 lần nhờ bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết

VNDirect, một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, đã ghi nhận một kết quả ấn tượng trong quý 4 năm 2023.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, doanh thu của VNDirect trong quý này giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt mức 1.932 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế của công ty đã tăng đột biến gấp hơn 116 lần so với quý 4 năm trước, lên tới hơn 991,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận đột biến này chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh trái phiếu của VNDirect. Trong quý 4 năm 2023, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đã giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 1.147 tỷ đồng. Sự giảm này chủ yếu đến từ cổ tức và lãi phát sinh từ FVTPL, trong khi lãi từ bán FVTPL tăng gần 40% lên gần 655 tỷ đồng. Điều này chủ yếu nhờ vào việc bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết.

Ngoài ra, lỗ từ FVTPL cũng giảm đáng kể, xuống còn 347 tỷ đồng, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2022. Sự giảm này chủ yếu đến từ lỗ bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết, giảm từ hơn 804 tỷ đồng xuống còn gần 350 tỷ đồng. Như vậy, VNDirect đã đạt lãi thuần từ hoạt động tự doanh trái phiếu lên tới 800 tỷ đồng trong quý 4/2023, gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, danh mục tự doanh của VNDirect đã có một số thay đổi.

Đến cuối năm 2023, giá trị danh mục này đã giảm xuống còn hơn 16.600 tỷ đồng, giảm 2.000 tỷ so với cuối quý 3. Sự giảm này chủ yếu đến từ khoản trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi. Tuy nhiên, giá trị cổ phiếu chưa niêm yết lại tăng gần 500 tỷ so với cuối quý 3, lên hơn 1.100 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là VNDirect đã không còn đầu tư vào Bảo hiểm Bưu điện (PTI) trong danh mục FVTPL. Trước đó, vào đầu tháng 12/2023, VNDirect đã mua thêm gần 2,9 triệu cổ phiếu PTI để nâng tỷ lệ sở hữu lên 20%, từ đó PTI trở thành công ty liên kết của VNDirect.

Ngoài ra, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) của VNDirect cũng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, đạt 137 tỷ đồng trong quý 4/2023. Đến ngày 31/12/2023, VNDirect có hơn 7.400 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 1 năm, tăng 1.800 tỷ so với đầu năm.

Tuy nhiên, hoạt động cho vay của VNDirect lại không có nhiều khởi sắc. Lãi từ cho vay và phải thu đã giảm 19% so với quý 4/2022, xuống mức 273 tỷ đồng. Dư nợ cho vay của VNDirect đạt gần 10.300 tỷ đồng vào cuối năm 2023, giảm gần 700 tỷ so với cuối quý 3 nhưng vẫn cao hơn khoảng 1.200 tỷ so với đầu năm.

Hoạt động môi giới của VNDirect đã mang về 217 tỷ đồng trong quý 4, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, số liệu này lại giảm hơn 28% so với quý trước. Trong quý cuối năm 2023, thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo của VNDirect trên HoSE đã bị thu hẹp đáng kể xuống mức 6,64% và VNDirect đã bị TCBS đẩy ra khỏi top 3.

Tổng kết lại, trong cả năm 2023, VNDirect đã ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 6.562 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 44% so với năm trước, lên mức 2.482 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 2.018 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2022.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận quý 4 của VNDirect tăng đột biến nhờ hoạt động nào?,Tổng doanh thu hoạt động cả năm 2023 của VNDirect có tăng hay giảm?