VNSteel ghi nhận lỗ lần thứ 3 liên tiếp trong năm 2023

VNSteel nối dài mạch lỗ năm thứ 3 liên tiếp
Doanh thu của VNSteel giảm 19% trong năm 2023, với lỗ sau thuế 464,6 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này ghi nhận lỗ.

VNSteel - CTCP (MCK: TVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 8.125,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ giá vốn tăng chậm hơn, lợi nhuận gộp của VNSteel đã tăng 40,3%, đạt 334,7 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của TVN trong quý này đạt 145,5 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chi phí đồng loạt giảm, bao gồm chi phí tài chính giảm 16,5% xuống còn 101,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 1% xuống còn 95 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27,9% xuống còn 167,2 tỷ đồng.

TVN cũng ghi nhận lỗ trong công ty liên doanh và liên kết, đạt 116,2 tỷ đồng (so với lỗ 369,2 tỷ đồng cùng kỳ).

Tổng cộng, TVN lỗ sau thuế 11,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ tới hơn 472 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến cuối quý IV/2023, doanh thu thuần của TVN giảm 19% xuống mức 31.152,5 tỷ đồng và lỗ sau thuế 464,6 tỷ đồng (so với lỗ 766,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái).

Tính đến cuối quý IV/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 23.169,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, TVN có 3.330,4 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, chiếm 14,4% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn còn 2.789,3 tỷ đồng, tăng 11,5%, trong đó công ty đã dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 592 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 14,3%, xuống mức 4.038,7 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản tăng 5,7% so với đầu năm, lên 6.680,3 tỷ đồng.

Riêng dự án cải tạo và mở rộng sản xuất của Công ty Gang thép Thái Nguyên đã chiếm gần 6.626,7 tỷ đồng, trong đó chi phí vay vốn hoá là 3.413 tỷ đồng.

Ở phía nợ, tổng nợ của VNSteel đạt mức 10.906 tỷ đồng, tăng 5,9%.

Công ty có nợ vay tài chính ở mức 7.779,8 tỷ đồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] VNSteel đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng hay giảm trong quý IV/2023?,Tổng tài sản của VNSteel đã tăng hay giảm so với đầu năm?