Vốn đầu tư công Quảng Nam chậm giải ngân, áp lực tiêu hơn 9.200 tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư công của Quảng Nam trong năm 2023 là hơn 9.200 tỷ đồng, nhưng đến ngày 30/9, chỉ mới giải ngân được 44,6%. Các nguyên nhân chính gây áp lực và thách thức cho việc giải ngân vốn đầu tư công là việc xử lý hồ sơ giải ngân chậm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc, và thiếu sót trong công tác lập dự án và thiết kế.

Vốn đầu tư công Quảng Nam chậm giải ngân, áp lực tiêu hơn 9.200 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9, tỉnh Quảng Nam chỉ mới giải ngân được 44,6% tổng vốn đầu tư công của năm 2023, với số tiền hơn 4.135 tỷ đồng. Điều này tạo ra áp lực và thách thức cho việc giải ngân hết nguồn vốn trong năm.

Nguyên nhân chính gây chậm giải ngân vốn đầu tư công

Do việc xử lý hồ sơ giải ngân từ nhà tài trợ chậm, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân dự án. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng gặp vướng mắc, dẫn đến chưa có đủ khối lượng để giải ngân. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, việc giải ngân cũng chậm do xử lý hồ sơ giải ngân từ nhà tài trợ không được thực hiện kịp thời. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng còn vướng mắc, gây trì hoãn trong việc giải ngân.

Các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Gặp khó khăn trong việc giải ngân vì có quy mô lớn, triển khai trên địa bàn rộng, và nhiều công trình ở vùng sâu, vùng xa. Các dự án này cũng phải đấu thầu qua mạng, làm mất nhiều thời gian.

Thời tiết cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công

Giai đoạn từ đây đến cuối năm thường có các đợt mưa dông, bão lũ, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các dự án. Điều này tạo ra áp lực và thách thức cho các chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế, và dự toán xây dựng cũng gặp chậm trễ và thiếu sót

Dẫn đến việc thẩm định và phê duyệt dự án tốn nhiều thời gian. Nguồn nguyên vật liệu đất đắp, cát xây dựng cũng khan hiếm, và đơn giá xăng, sắt, thép biến động.

Các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gặp khó khăn trong việc triển khai các thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án. Số danh mục công trình nhiều, và danh mục công trình năm 2023 phải qua HĐND các cấp, kéo dài thời gian thực hiện của các dự án.

Nhiều dự án thực hiện trên địa bàn miền núi cũng gặp vướng mắc

Do quy hoạch, giải phóng mặt bằng, và đất rừng. Các địa phương đang lập thủ tục đầu tư hoặc xin điều chỉnh cho các dự án này.

Giải pháp để giải quyết tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công

Các chủ đầu tư cần tập trung chuẩn bị kỹ hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thụ lý để kịp thời giải trình và hoàn thiện hồ sơ. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng cũng cần được tăng cường. Đồng thời, cần kiểm tra và quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng và rà soát quy hoạch để bổ sung nguồn nguyên vật liệu xây dựng.

[question] Tại sao việc giải ngân vốn đầu tư công ở Quảng Nam đang chậm?,Biện pháp nào được áp dụng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Quảng Nam?