Vốn FDI 8 tháng tăng 8,2% lên gần 18,15 tỷ USD

Số liệu mới từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho thấy vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã đạt gần 18,15 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI đạt gần 18,15 tỷ USD trong 8 tháng

Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/8/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đã đạt gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là một con số đáng chú ý cho thấy sự hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tăng trưởng về số dự án và vốn đầu tư

Trong 8 tháng đầu năm, đã có 1.924 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 8,87 tỷ USD, tăng 69,5% về số dự án và tăng 39,7% về số vốn so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn có 830 dự án điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 4,53 tỷ USD, tăng 22,8% về số lượt dự án điều chỉnh và giảm 39,7% về số vốn so với cùng kỳ.

Số lượt giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng lên 2.268, với tổng vốn đạt 4,47 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượt giao dịch và tăng 62,8% về số vốn so với cùng kỳ. Điều này cho thấy sự quan tâm và tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Các ngành kinh tế thu hút vốn FDI

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 13 tỷ USD, chiếm gần 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 14,7% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư hơn 1,76 tỷ USD, chiếm hơn 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 47,2% so với cùng kỳ.

Các ngành tài chính - ngân hàng, hoạt động chuyên môn, khoa học - công nghệ xếp thứ 3 và 4, với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,54 tỷ USD (tăng gấp gần 63,7 lần) và gần 800 triệu USD (tăng 28,9%).

Quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam

Trong 8 tháng, có 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3,83 tỷ USD, chiếm hơn 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc đứng thứ 2 với gần 2,69 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng 90,8% so với cùng kỳ. Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,58 tỷ USD, chiếm hơn 14,2% tổng vốn đầu tư, tăng 73,1% so với cùng kỳ.

Về số lượng dự án, Trung Quốc dẫn đầu với số dự án mới chiếm 20,7%. Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 27,6%) và góp vốn, mua cổ phần (chiếm 28,7%).

Địa phương thu hút FDI

Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,34 tỷ USD, chiếm gần 12,9% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,89 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hải Phòng xếp thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,08 tỷ USD, chiếm gần 11,5% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 72,2% so với cùng kỳ. Các địa phương khác như TP.HCM, Bắc Giang, Bình Dương cũng thu hút một lượng lớn vốn FDI.

Tổng kết

Tổng vốn FDI đầu tư đăng ký trong 8 tháng tiếp tục tăng, cho thấy sự hấp dẫn và tiềm năng của thị trường Việt Nam. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản tiếp tục là những ngành thu hút nhiều vốn đầu tư nhất. Đồng thời, các quốc gia như Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn là những nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Hà Nội và Hải Phòng là hai địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất.

[question] Quốc gia nào đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm?,Thành phố nào thu hút nhiều vốn đầu tư nhất?