Vosco giải trình chậm công bố thông tin: Doanh thu tăng 31% nhưng lợi nhuận giảm 68%

Nghị quyết thông qua gần một năm mới công bố, Vosco giải trình gì?
Công ty Vận tải Biển Việt Nam (Vosco) đã giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc chậm công bố thông tin. Mặc dù doanh thu tăng 31% nhưng lợi nhuận của Vosco đã giảm 68% so với năm trước.

Vosco đã gửi một văn bản giải trình cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc chậm công bố thông tin.

Trước đó, HoSE đã yêu cầu Vosco giải trình về việc chậm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Trong văn bản giải trình, Vosco cho biết vào ngày 8/3/2023, công ty đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT. Nghị quyết này liên quan đến việc xem xét dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Tuy nhiên, nội dung của Nghị quyết này chưa được phê duyệt, do đó Vosco không công bố thông tin.

Sau khi nhận được nhắc nhở từ HoSE, Vosco đã khắc phục và công bố thông tin bổ sung về Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể, công ty đã công bố bổ sung Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT vào ngày 27/2/2024.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần của Vosco trong quý IV/2023 đạt gần 910 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng gấp 5,7 lần, đạt gần 104,6 tỷ đồng.

Tổng doanh thu thuần của Vosco trong cả năm 2023 đạt 3.187,5 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2022. Đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty và đã hoàn thành 200% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của Vosco đã giảm đến 75%, chỉ còn 181 tỷ đồng.

Điều này là do giá vốn hàng bán tăng mạnh lên tới 3.000 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2022.

Sau khi khấu trừ các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế của Vosco giảm 68%, chỉ còn gần 155,4 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2022, công ty đã ghi nhận lợi nhuận gần 488 tỷ đồng.

Vosco lý giải rằng sự sụt giảm lợi nhuận là do thị trường tàu hàng khô và tàu container khó khăn trong hầu hết năm 2023. Mặc dù doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận đã giảm đáng kể so với năm trước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao Vosco chậm công bố thông tin và đã làm gì để khắc phục tình trạng này?,Lợi nhuận của Vosco trong năm 2023 giảm do nguyên nhân gì?