VPS - Lãi nghìn tỷ từ môi giới và cho vay, vươn lên dẫn đầu thị trường chứng khoán

Thị phần chiếm hơn 1/5 toàn sàn và quá nửa thị trường phái sinh, bình quân mỗi phiên VPS thu về 12 tỷ tiền phí môi giới
VPS, công ty chứng khoán hàng đầu, đã ghi nhận lợi nhuận mạnh trong quý 4/2023 từ hoạt động môi giới và cho vay, đồng thời chiếm lĩnh thị phần trên toàn sàn và thị trường phái sinh.

VPS - Lãi nghìn tỷ từ môi giới và cho vay, vươn lên dẫn đầu thị trường chứng khoán

CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu hoạt động tăng 13% so với cùng kỳ 2022, đạt 1.589 tỷ đồng. Trong đó, mảng môi giới vẫn đóng góp lớn nhất với 808 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Quý 4 có 65 phiên giao dịch, như vậy bình quân mỗi ngày VPS thu về hơn 12 tỷ đồng tiền phí môi giới.

VPS hiện là công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM và cả thị trường phái sinh.

Trên thị trường cơ sở, thị phần môi giới quý 4 và cả năm 2023 của VPS ước tính chiếm hơn 1/5 toàn sàn. Trên thị trường phái sinh, VPS chiếm thị phần 58,1% trong quý 4 và 59,16% tính chung cả năm 2023.

Bên cạnh mảng môi giới, hoạt động cho vay của VPS cũng khởi sắc với lãi từ cho vay và phải thu đạt 336 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ 2022.

Thời điểm 31/12/2023, dư nợ cho vay của VPS ở mức hơn 11.600 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ so với cuối quý 3 và tăng hơn 5.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ở mức hơn 11.100 tỷ đồng.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) thậm chí còn tăng vọt gấp hơn 9 lần lên mức 66 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lại giảm mạnh 40% so với cùng kỳ 2022, xuống còn 308 tỷ đồng. Thời điểm 31/12/2023, khoản mục FVTPL của VPS có giá trị gần 5.600 tỷ đồng, giảm gần 4.000 tỷ so với cuối quý 3 nhưng vẫn cao hơn gần 900 tỷ so với đầu năm. Trong đó, công cụ thị trường tiền tệ chiếm đến 4.950 tỷ đồng, trái phiếu chiếm khoảng 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 2.900 tỷ và 1.000 tỷ so với cuối quý 3. Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của VPS không đáng kể.

Sau khi trừ chi phí, VPS lãi trước thuế hơn 238 tỷ đồng trong quý 4/2023, tăng 140% so với cùng kỳ 2022.

Dù vậy, lợi nhuận trước thuế luỹ kế cả năm của công ty chứng khoán này lại giảm 18% so với năm trước, xuống mức 828 tỷ đồng. Kết quả này vừa đủ để VPS hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2023.

Thời điểm 31/12/2023, VPS có vốn điều lệ 5.700 tỷ và tổng tài sản đạt gần 22.500 tỷ đồng, tăng hơn 2.200 tỷ so với cuối năm 2022.

Trong đó, 97% là tài sản tài chính. CTCK này đang đi vay hơn 12.800 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn chiếm gần 98%. Tiền gửi khách hàng cuối kỳ đạt gần 16.555 tỷ đồng trong đó chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư theo phương thức CTCK quản lý.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mảng môi giới đóng góp bao nhiêu trong tổng doanh thu của VPS trong quý 4/2023?,VPS là công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới trên những sàn nào?