Vướng mắc dự án PPP khiến niềm tin doanh nghiệp bị ảnh hưởng

Vướng mắc dự án PPP khiến niềm tin doanh nghiệp bị ảnh hưởng

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã lên tiếng về những khó khăn trong giải quyết các dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP), và những ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của doanh nghiệp.

Dự án PPP gặp vướng mắc và ảnh hưởng đến niềm tin doanh nghiệp

Việc giải quyết các dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang gặp phải nhiều khó khăn, và điều này đã ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã đưa ra nhận định này trong buổi trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Khó khăn trong thu hút vốn đầu tư vào dự án PPP

Theo Bộ trưởng Thắng, việc thu hút vốn đầu tư vào dự án PPP đang gặp phải nhiều khó khăn. Hiện nay, cả nước có tổng cộng 5,2 triệu ôtô, trong đó Hà Nội và TP HCM chiếm xấp xỉ 50%. Tuy nhiên, do phân bổ không đồng đều, việc thu hút vốn vào dự án PPP trở nên khó khăn.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2016, Việt Nam đã có 70 dự án giao thông PPP. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều dự án này đang gặp vướng mắc chưa được giải quyết, gây ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp. Một số dự án đã đến thời điểm cần tăng phí, nhưng chưa được tăng do liên quan đến điều hành giá và chỉ số giá tiêu dùng CPI. Có những dự án còn chưa hoàn vốn.

Khó khăn trong đầu tư PPP và tác động đến ngân hàng

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã đồng ý với ý kiến của Đại biểu Phạm Thúy Chinh rằng việc tăng tỉ lệ vốn nhà nước trong dự án PPP không phải là yếu tố quyết định. Ông Thắng đã trích dẫn một số nước không quy định tỉ lệ vốn nhà nước, nhưng vẫn có nhiều dự án nhà nước tham gia mà hiệu quả không tốt. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc đầu tư vào dự án PPP cần có sự thay đổi tư duy.

Để thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông, Bộ GTVT sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và kêu gọi đầu tư thông qua nhượng quyền thu phí và đấu giá quyền thu phí. Ông Thắng cũng nhấn mạnh rằng cần tránh tình trạng chỉ chú trọng giai đoạn xây dựng công trình mà chưa bao quát toàn bộ vòng đời dự án, và tránh đầu tư PPP như đầu tư công và đầu tư tư nhân thuần túy.

Ý kiến tranh luận về giải pháp xử lí bất cập tại các dự án BOT

Trong quá trình trả lời chất vấn, Bộ trưởng GTVT cũng đã đối đáp với ý kiến của Đại biểu Nguyễn Quang Huân về giải pháp xử lí bất cập tại các dự án BOT. Ông Thắng đã nhấn mạnh rằng việc đàm phán giảm lợi nhuận của nhà đầu tư và lợi nhuận của ngân hàng là một cuộc "đàm phán không công bằng", và cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Đại biểu cũng đã đề xuất sử dụng ngân sách để hỗ trợ cho các dự án giao thông phải chấm dứt sớm. Tuy nhiên, vấn đề này cần được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả.

Tổng kết

Việc giải quyết các dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang gặp phải nhiều khó khăn, và điều này đã ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, Bộ GTVT đã đề ra những giải pháp như thu hút đầu tư thông qua nhượng quyền thu phí và đấu giá quyền thu phí, cũng như thay đổi tư duy trong việc làm hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, việc giải quyết các bất cập tại các dự án BOT cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã đề xuất giải pháp nào để thu hút vốn cho các dự án giao thông PPP?,Đại biểu Nguyễn Quang Huân đề xuất sử dụng ngân sách như thế nào để hỗ trợ cho các dự án giao thông?