Xây dựng cảng Liên Chiểu: Công ty Cảng Đà Nẵng tiềm năng và kế hoạch phát triển

Công ty Cảng Đà Nẵng tiềm năng và kế hoạch phát triển

Công ty Cảng Đà Nẵng (CDN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023

Cho thấy sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 306,6 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 88,1 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Trong 6 tháng đầu năm 2023

Công ty đã đạt doanh thu thuần hơn 584 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 171 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 137 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận cả năm của công ty là 340 tỷ đồng, nên công ty chỉ hoàn thành 50,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2023

Tổng tài sản của CDN đạt 2.206 tỷ đồng, tăng 147 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Trong đó, tài sản ngắn hạn của công ty ghi nhận 1.016 tỷ đồng, trong đó có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 540 tỷ đồng. Tài sản dài hạn của công ty đạt 1.190 tỷ đồng, trong đó có tài sản cố định hơn 983 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn hơn 157 tỷ đồng.

Công ty Cảng Đà Nẵng đang đề xuất tham gia đầu thầu xây dựng bến cảng tại Cảng Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ông Trần Lê Tuấn, Tổng Giám đốc CDN cho biết, công ty hy vọng sẽ xây dựng 2 hoặc 4 bến cảng tại Cảng Liên Chiểu để thay thế cảng Tiên Sa. Ông Tuấn cũng nhấn mạnh rằng nếu Cảng Đà Nẵng không tham gia xây dựng tại Cảng Liên Chiểu, vốn nhà nước tại công ty sẽ bị giảm. Việc phát triển cảng Liên Chiểu là cần thiết để đảm bảo vốn và nguồn lực cho công ty trong tương lai. Hiện tại, công ty đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đang chờ chủ trương chính thức từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về vấn đề đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cảng Liên Chiểu

Ông Lê Minh Tường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết, cảng Liên Chiểu là cảng loại I và thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Các thủ tục đầu tư sẽ được xem xét và chấp thuận bởi Thủ tướng Chính phủ, sau đó thành phố sẽ triển khai thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Dự án bến cảng Liên Chiểu đã được quy hoạch, đầu tư và xây dựng tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Cảng Liên Chiểu là một trong 3 cảng biển nước sâu của Việt Nam, được quy hoạch là cảng đặc biệt với quy mô tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn và tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEU.

Dự án bao gồm 2 hợp phần

Hợp phần A có kinh phí đầu tư trên 3.400 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và thành phố. Hợp phần A bao gồm đê, kè chắn sóng (1.170m), luồng tàu, vũng quay tàu, hệ thống báo hiệu cho tàu đến 100.000DWT (6.000-8.000 Teu), và giao thông đường bộ kết nối đến cảng. Hợp phần B của dự án có tổng diện tích 44ha, quy mô 2 cầu cảng (750m) và được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân. Dự án này thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

[question] Tại sao Công ty CP Cảng Đà Nẵng muốn tham gia vào dự án xây dựng bến cảng tại Cảng Liên Chiểu?,Dự án bến cảng Liên Chiểu có quy mô như thế nào?