Xây dựng chi phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư một cách khoa học và minh bạch

Quốc hội yêu cầu nghiên cứu thu hồi nguồn vốn đã đầu tư đường cao tốc trong điều kiện ngân sách hạn chế. Bộ GTVT cho biết đường cao tốc giúp giảm thời gian vận chuyển và chi phí khai thác. Các chuyên gia có ý kiến ủng hộ và băn khoăn về việc thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư.

Trong bối cảnh ngân sách hạn chế

Quốc hội đã yêu cầu nghiên cứu thu hồi nguồn vốn đã đầu tư đường cao tốc. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết đường cao tốc sẽ giúp giảm thời gian vận chuyển lên tới 60% và giảm chi phí khai thác so với lưu thông trên quốc lộ.

Tính toán của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Tính toán của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cho thấy, mỗi phương tiện đi trên đường cao tốc sẽ tiết kiệm khoảng 5.265 đồng/km so với lưu thông trên các tuyến quốc lộ song hành. Tiết kiệm này bao gồm 25% từ việc giảm chi phí vận hành phương tiện và 75% từ việc giảm thời gian lưu thông hàng hóa và hành khách.

Theo Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030

Theo Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, mục tiêu của Việt Nam là có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ GTVT ước tính cần khoảng 813.000 tỉ đồng đầu tư đến năm 2030, trong đó giai đoạn 2021-2025 cần khoảng 393.000 tỉ đồng.

Dự kiến đến năm 2025

Dự kiến đến năm 2025, có 1.624 km đường cao tốc đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước hoàn thành và đi vào hoạt động. Trong trường hợp này, ước tính tổng kinh phí quản lý, bảo trì giai đoạn 2021-2025 khoảng 9.067 tỉ đồng (bình quân 1.813 tỉ đồng/năm).

Việc thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư

Việc thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư đã được Quốc hội thống nhất trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho rằng cần khảo sát kỹ tuyến nào thu phí và tuyến nào không thu. Ông cũng nhấn mạnh rằng mức thu phí đường cao tốc cần được xây dựng một cách cân nhắc, phù hợp với từng tuyến và căn cứ vào tiện ích của từng tuyến.

Theo PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính

Theo PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, việc thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư đã được thực hiện thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ông cũng nhận định rằng việc thu phí đường cao tốc sẽ tạo áp lực lớn lên người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Ông Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, cũng chia sẻ quan điểm này và cho rằng việc tăng thu phí đường cao tốc có thể làm tăng chi phí đầu vào và giá cả hàng hóa, hạn chế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết nếu đề xuất thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư được thông qua, Bộ GTVT sẽ xây dựng mức thu phí một cách khoa học và minh bạch. Mục tiêu là đảm bảo sự chi trả của người dân và doanh nghiệp trong quá trình sử dụng đường cao tốc và tạo ra lợi ích cho các phương tiện đi trên đường cao tốc như tiết kiệm thời gian và nhiên liệu.

Việc xây dựng chi phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư một cách khoa học và minh bạch

Việc xây dựng chi phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư một cách khoa học và minh bạch là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam. Tuy nhiên, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng và khảo sát cẩn thận để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của việc thu phí đường cao tốc.

[question] Mục tiêu của Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 là gì?,Lợi ích của việc thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư là gì?
1 Lượt thích