Xây dựng chính sách hỗ trợ tập đoàn tư nhân lớn: Mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam

Xây dựng chính sách hỗ trợ tập đoàn tư nhân lớn là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế Việt Nam. Chính phủ cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường và khuyến khích sự tăng trưởng và hình thành các tập đoàn lớn.

Tại Hội thảo Báo cáo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VPE500)

Viện Chiến lược phát triển (VIDS) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Báo cáo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong giai đoạn 2021-2022. Báo cáo cho thấy, Việt Nam hiện có 694,2 ngàn doanh nghiệp tư nhân trong nước (VPE), chiếm 96,6% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa, chỉ có một số ít tập đoàn lớn.

Theo TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Quốc tế Viện Chiến lược phát triển

Gần 70% doanh nghiệp tư nhân Việt Nam là doanh nghiệp siêu nhỏ, có số lao động dưới 5 người. Đồng thời, quy mô lao động của các doanh nghiệp cũng đang giảm đi, trung bình chỉ khoảng 14 lao động mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, để phát triển kinh tế Việt Nam, cần xây dựng chính sách hỗ trợ tập đoàn tư nhân lớn và khuyến khích sự tăng trưởng của các doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ cần hoàn thiện chính sách kinh tế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Đồng thời, cần chú trọng tới việc tăng trưởng và hình thành các tập đoàn lớn. Cụ thể, Chính phủ cần khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư để cải tạo năng suất và chuyển dần sang tăng trưởng theo chiều sâu.

Ngoài ra, Chính phủ cần có chính sách kinh tế thúc đẩy liên kết doanh nghiệp

Khuyến khích doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Điều này giúp nâng cao năng lực doanh nghiệp tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, cần khuyến khích và tạo phong trào để từng địa phương xây dựng được các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu dựa trên lợi thế địa phương và vươn tầm hoạt động trên phạm vi cả nước.

Ông Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương

Theo ông, Chính phủ cần đưa ra chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và xây dựng doanh nghiệp tư nhân dẫn dắt thị trường. Để đạt được điều này, cần tiếp tục khảo sát và tìm hiểu nhu cầu của các doanh nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể như mở rộng thị trường hoặc quy mô doanh nghiệp.

Xây dựng chính sách hỗ trợ tập đoàn tư nhân lớn là một yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế Việt Nam.

Chính phủ cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường và khuyến khích sự tăng trưởng và hình thành các tập đoàn lớn. Điều này sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế.

[question] Tại sao chỉ có một số ít doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn?,Những ngành nào đã bị ảnh hưởng nhiều bởi COVID-19 trong danh sách VPE500?