Xây dựng khung pháp lý cho phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng xanh: Đề nghị của Đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chính phủ sớm xem xét xây dựng khung pháp luật để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng xanh, nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và phát triển các ngành kinh tế trụ cột.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng trong Kỳ họp thứ 6, tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong buổi thảo luận, đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp và tranh luận về các vấn đề nổi cộm, trong đó có đề nghị xây dựng khung pháp luật để phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng xanh, cũng như chuyển đổi năng lượng và phát triển các ngành kinh tế trụ cột.

Đề nghị của Đại biểu Quốc hội Phạm Thúy Chinh từ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang là nghiên cứu xây dựng Luật Năng lượng tái tạo, trong đó có chương riêng quy định về năng lượng tái tạo Hydrogen và năng lượng Amoniac xanh.

Ông cho rằng, việc có một khung pháp luật sẽ tạo môi trường thuận lợi, an toàn và bền vững cho chuyển đổi năng lượng thành công.

Đại biểu Lê Hữu Trí từ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Chính phủ tập trung giải quyết các vấn đề nghẽn trong nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nguồn lực đầu tư.

Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, và đây cũng là xu hướng của thế giới. Hiện đã có khoảng 40 quốc gia xây dựng chiến lược Hydrogen với hàng trăm dự án quy mô lớn. Đại biểu Quốc hội Phạm Thúy Chinh đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ và tin rằng việc phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng xanh sẽ mang lại những đột phá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, chỉ có quyết tâm chính trị chưa đủ, cần có khung pháp luật để đảm bảo thành công trong việc chuyển đổi năng lượng.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thúy Chinh đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo rà soát, sửa đổi và bổ sung Luật Điện lực, nghiên cứu xây dựng Luật Năng lượng tái tạo, trong đó có chương riêng quy định về năng lượng tái tạo Hydrogen và năng lượng Amoniac xanh.

Đại biểu Lê Hữu Trí cũng đề nghị Chính phủ tập trung giải quyết các vấn đề nghẽn trong nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nguồn lực đầu tư. Ông cho rằng cần ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính quốc gia và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, nhất là hợp tác công tư, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng, hạ toàn giao thông liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng năng lượng xanh và hạ tầng số.

Đại biểu cũng nhấn mạnh việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, cần xử lý các khó khăn về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường tiền tệ và thị trường bất động sản, cũng như thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn.

Đại biểu cũng nhấn mạnh việc sử dụng hiệu quả vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, đảm bảo không gây lãng phí và tạo gánh nặng nợ công. Ngoài ra, cần tăng cường năng suất lao động quốc gia, gắn cơ cấu kinh tế với tăng tỷ trọng lao động trong các ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ cao và chuyển đổi số.

Đề nghị của Đại biểu Quốc hội đã đặt ra mục tiêu quan trọng để phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng xanh, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và phát triển các ngành kinh tế trụ cột. Việc xây dựng khung pháp luật sẽ tạo môi trường thuận lợi và bền vững cho phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng xanh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao việc xây dựng khung pháp lý cho phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng xanh quan trọng?,Đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng Luật gì?