Xây dựng sàn giao dịch việc làm và bất động sản quốc gia: Nhu cầu và thách thức

Xây dựng sàn giao dịch việc làm và bất động sản quốc gia: Nhu cầu và thách thức

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về đề xuất xây dựng các sàn giao dịch về việc làm, bất động sản và quyền sử dụng đất. Bài viết này tập trung vào nhu cầu và thách thức trong việc hình thành sàn giao dịch việc làm và bất động sản quốc gia.

Sàn giao dịch việc làm và bất động sản quốc gia đang trở thành một xu hướng quan trọng trong quản lý và phát triển thị trường việc làm và bất động sản tại Việt Nam.

Trong cuộc họp với các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ đối với công tác này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho doanh nghiệp và người dân.

Nhu cầu xây dựng sàn giao dịch việc làm và bất động sản quốc gia là rất lớn.

Hiện nay, Việt Nam có 82 Trung tâm dịch vụ việc làm công lập và khoảng 500 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tư nhân để kết nối cung cầu thị trường lao động. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định thống nhất về hoạt động giao dịch việc làm thông qua sàn giao dịch trực tiếp và trực tuyến. Cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin cũng còn thiếu thốn, gây khó khăn trong việc thu thập và chia sẻ thông tin việc làm.

Đối với thị trường bất động sản, hiện có trên 1.600 sàn giao dịch bất động sản hoạt động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, luật hiện hành chưa bắt buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thông qua sàn giao dịch. Điều này đã gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, quản lý Nhà nước và người dân. Các quy định về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản cũng còn nhiều bất cập, tạo khó khăn trong công tác quản lý và tạo kẽ hở cho các hoạt động kinh doanh không hợp pháp.

Tuy nhiên, việc xây dựng sàn giao dịch việc làm và bất động sản quốc gia cũng đối diện với nhiều thách thức.

Các bộ, ngành cần nghiên cứu và phân tích toàn diện hoạt động của thị trường việc làm và bất động sản, kinh nghiệm quốc tế và vai trò quản lý của Nhà nước. Cần xây dựng và ban hành quy định về chuẩn hoá trong thu thập và cập nhật thông tin, dữ liệu việc làm trên toàn quốc, để làm cơ sở tổ chức các hoạt động của sàn giao dịch việc làm và chia sẻ thông tin dịch vụ việc làm công lập và tư nhân. Cần tăng cường công tác kiểm tra và giám sát hoạt động giao dịch việc làm, đặc biệt là trên không gian mạng.

Đối với thị trường bất động sản, cần hoàn thiện và duy trì hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản theo hướng bổ sung thêm các loại hình bất động sản phải giao dịch qua sàn để bảo đảm quyền và lợi ích của người dân, chống thất thu thuế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất và hạn chế tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng trên thị trường đất đai. Cần tạo cơ chế để thu thập đầy đủ thông tin giá đất giao dịch thực tế trên thị trường, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về giá đất.

Trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh việc khuyến khích tổ chức và cá nhân thực hiện giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất mang tính chất dân sự, không có mục đích kinh doanh trên sàn giao dịch. Ông cũng đề xuất thúc đẩy mô hình sàn giao dịch việc làm trực tuyến, để những trung tâm môi giới lao động nước ngoài cũng có thể tham gia, từ đó bảo đảm quyền và lợi ích cho lao động xuất khẩu.

Việc xây dựng sàn giao dịch việc làm và bất động sản quốc gia sẽ đóng vai trò quan trọng trong quản lý và phát triển thị trường việc làm và bất động sản tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần có sự nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng để đảm bảo hoạt động của sàn giao dịch lành mạnh, minh bạch và bền vững.

[question] Vai trò của sàn giao dịch việc làm và sàn giao dịch bất động sản quốc gia là gì?,Những khó khăn và hạn chế hiện tại của các thị trường việc làm, bất động sản và quyền sử dụng đất là gì?