Xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ Vũ trụ tại Bình Định: Đề xuất và Triển khai

Đề xuất xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ Vũ trụ tại Bình Định: Đề xuất và Triển khai

Đề xuất xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ Vũ trụ tại Bình Định

Đề xuất xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ Vũ trụ tại Bình Định nhằm nâng cao nhận thức về khoa học và công nghệ vũ trụ, phát triển nguồn lực và cơ sở vật chất, và đào tạo cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực này.

Đề xuất xây dựng Trung tâm KPKH-ĐMST Bình Định

Đề xuất xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ Vũ trụ tại Bình Định nhằm phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ các cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị đã gửi văn bản đề xuất xây dựng dự thảo đề án về Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ theo Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ đến năm 2030 của Chính phủ.

Triển khai chiến lược phát triển và ứng dụng Khoa học và Công nghệ vũ trụ

Ngày 8 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng Khoa học và Công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng Trung tâm khám phá khoa học TP Quy Nhơn trở thành một trung tâm đặc biệt truyền bá kiến thức khoa học phổ thông, nâng cao nhận thức về khoa học và công nghệ vũ trụ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và của cả nước.

Đề xuất xây dựng Trung tâm KPKH-ĐMST Bình Định

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bình Định đã đề xuất nội dung muốn Bộ hỗ trợ Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo Bình Định phát triển thành cơ sở nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ. Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (KPKH-ĐMST) Bình Định hiện đã được đầu tư xây dựng với cơ sở vật chất trạm quan sát thiên văn phổ thông, sử dụng hệ thống kính thiên văn quang học CDK600Q với ống kính CDK24 có đường kính ống 0.6m, khẩu độ f/6.5 của hãng Planewave (Hoa Kỳ). Trung tâm này cũng đã đầu tư một số kính thiên văn phổ thông nhỏ phục vụ giáo dục và phổ biến khoa học vào công chúng.

Cơ sở pháp lý và quy hoạch phát triển

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã đưa ra một số cơ sở pháp lý đề án, bên cạnh chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ đến năm 2030 của Chính phủ và Thông báo kết luận giữa cuộc làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ với tỉnh này. Ngoài ra, Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong hiện thực hóa dự án.

Mục tiêu và phương án đầu tư

Mục tiêu dự thảo đề án là nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, hợp tác quốc tế đào tạo cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực thiên văn và công nghệ hàng không, vũ trụ tại Trung tâm KPKH-ĐMST Bình Định. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cũng đã đề xuất phương án, danh mục đầu tư phát triển nguồn lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để Trung tâm KPKH-ĐMST Bình Định thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ vũ trụ.

Triển khai các hoạt động

Trước mắt, Trung tâm KPKH-ĐMST tỉnh sẽ tập trung vào lĩnh vực viễn thám, công nghệ chế tạo vệ tinh, thực hiện các đề tài và nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ vũ trụ, nghiên cứu tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, đào tạo và phổ biến kiến thức, cũng như hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ vũ trụ.

Với nguồn cơ sở vật chất hiện có như đài thiên văn Quy Nhơn và trạm quan sát thiên văn phổ thông, Trung tâm KPKH-ĐMST Bình Định đã có một nền tảng vững chắc để thực hiện các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ. Đồng thời, trung tâm cũng sẽ được hỗ trợ bởi các nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành - ICISE, gồm Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Nhóm Vật lý thiên văn quốc t

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Bình Định sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào?,Khi nào dự án xây dựng Trung tâm khoa học công nghệ vũ trụ tại Bình Định dự kiến hoàn thành?