Xem bảng giá chứng chỉ quỹ mới nhất (Cập nhật 16/11/2021)

Infina xin cập nhật cho các bạn xem bảng giá Chứng chỉ quỹ mới nhất tuần này (16/11/2021). Mời quý khách hàng xem bảng dưới đây!

Trong tuần này, tất cả các quỹ có mặt trên app Infina đều có xu hưởng tăng. Trong đó, tất cả Quỹ cố phiếu (quỹ tăng trưởng đều tăng). Ngoại trừ hai quỹ cân bằng là VIBF, VCAMBF và quỹ an toàn VNDBF là giảm.

Xem thêm: