Xổ số Kiến thiết An Giang: Đấu giá cổ phần thất bại khi không có nhà đầu tư đăng ký

Công ty xổ số cuối năm đem hàng triệu cổ phần đi bán đấu giá nhưng ế chỏng chơ
Cuộc đấu giá 3.018.750 cổ phần AFX của Xổ số Kiến thiết An Giang với giá khởi điểm cao gấp đôi thị giá trên sàn đã kết thúc mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.

Xổ số Kiến thiết An Giang: Đấu giá cổ phần thất bại khi không có nhà đầu tư đăng ký

Cuộc đấu giá chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đã kết thúc mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia. Đây là cuộc đấu giá trọn lô cổ phần AFX với giá khởi điểm là 19.838 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị cả lô cổ phần vào khoảng 60 tỷ đồng. Cuộc đấu giá này đã thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư nhưng lại không thành công.

Thời hạn đăng ký tham gia và nộp tiền cọc mua chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đã kết thúc vào ngày 31/01/2024

Tuy nhiên, đến thời điểm này, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh. Do đó, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức và được coi là không thành công.

Xổ số Kiến thiết An Giang đã đem ra đấu giá trọn lô 3.018.750 cổ phần AFX, tương ứng 8,63% vốn, với giá khởi điểm là 19.838 đồng/cổ phần

Đây là toàn bộ lượng cổ phần mà công ty nắm giữ tại AFX. Thời gian nộp tiền cọc kéo dài từ ngày 19/12/2023 đến ngày 25/12/2023. Dự kiến buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 8/1/2024. Tuy nhiên, do không có nhà đầu tư đăng ký, buổi đấu giá đã không thể thực hiện.

Kết quả kinh doanh cả năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang

Trước đó, công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đã công bố kết quả kinh doanh cả năm 2023. Doanh thu đạt 6.380 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch. Tổng lợi nhuận đạt 844,5 tỷ đồng, đạt 109,5% kế hoạch. Công ty cũng đã nộp ngân sách 1.835,3 tỷ đồng, tăng 4,1% so với kế hoạch đề ra.

Mục tiêu doanh thu năm 2024 của Xổ số Kiến thiết An Giang và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX)

Trong năm 2024, Xổ số Kiến thiết An Giang đặt mục tiêu doanh thu tiêu thụ bằng mức năm 2023 trở lên, tỷ lệ tiêu thụ vé số ít nhất 99,99%, và nộp ngân sách ít nhất 1.870 tỷ đồng.

Về phía Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX), doanh nghiệp đã đạt doanh thu thuần 2.137 tỷ đồng trong năm 2023, tăng trưởng 33%. Sau khi khấu trừ chi phí, AFX lãi sau thuế gần 27 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với năm trước.

Hiện tại, cổ phiếu AFX đang được giao dịch trên thị trường với giá 8.700 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nửa so với giá đấu giá của Xổ số Kiến thiết An Giang.

Cuộc đấu giá cổ phần của Xổ số Kiến thiết An Giang đã kết thúc mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia. Đây là một kết quả bất ngờ và đáng chú ý trong thị trường chứng khoán.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao cuộc đấu giá cổ phần của công ty Xổ số Kiến thiết An Giang không thành công?,Doanh thu của công ty Xổ số Kiến thiết An Giang trong năm 2023 đạt bao nhiêu?